Anmälan om dagvattenanläggning

Dagvattenanläggning

Anmälan om dagvattensanläggningar ska inkomma till Miljö- och byggnadskontoret innan byggnation påbörjas.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Anmälan om dagvattenanläggning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2022 15:00