Bygga, bo och miljö

Anmälan om dagvattenanläggning

Dagvattenanläggning

Anmälan om dagvattensanläggningar ska inkomma till Miljö- och byggnadskontoret innan byggnation påbörjas.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Anmälan om dagvattenanläggning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:32

Kontakt

Åsa Lundin

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

asa.lundin@markaryd.se
043372061