Bygga, bo och miljö

Anmälan om dagvattenanläggning

Dagvattenanläggning

Anmälan om dagvattensanläggningar ska inkomma till Miljö- och byggnadskontoret innan byggnation påbörjas.

Anmälan om dagvattenanläggning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 april 2020 11:07

Kontakt

Åsa Lundin

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

asa.lundin@markaryd.se
043372061