Gå ej för nära vattendragen

Beskåda naturens starka krafter på ett säkert avstånd, det finns risk för ras och vattnet är väldigt strömt.

Stäng meddelande
Bygga, bo och miljö

Anmälan om dagvattenanläggning

Dagvattenanläggning

Anmälan om dagvattensanläggningar ska inkomma till Miljö- och byggnadskontoret innan byggnation påbörjas.

Anmälan om dagvattenanläggning

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Kontakt

Åsa Lundin

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

asa.lundin@markaryd.se
043372061