Egen dricksvattenbrunn

I Sverige är det många som får sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter till exempel en egen brunn. Brunnsägaren ansvarar för att vattnet har bra kvalitet.

 SGU rekommenderar att man registera sin brunn på brunnsarktivet.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till miljo@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Vatten är vårt vanligaste livsmedel och en stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvattnet. Grundvatten är ofta så rent att det kan drickas direkt utan
behandling men en liten mängd förorening kan förstöra grundvattnet i ett stort område.

Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun kan ge dig råd om brunnen och ditt dricksvatten. Kommunen erbjuder privatpersoner analys av sitt brunnsvatten till reducerat pris. Det är en viktig del av kommunens
folkhälsoarbete samtidigt som miljö- och byggenheten får en aktuell bild av
grundvattenkvaliteten i kommunen via kopior på analysrapporten.

Var rädda om ert dricksvatten!

Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från den egna brunnen, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att testa vattnet oftare. Dricker yngre barn av vattnet bör man vara extra noggrann med att ta prover, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

Har man borrad brunn är det viktigt att man även väljer att provta för radon.

Brunnsarkivet är viktigt för att skydda vårt grundvatten och för att planera för en hållbar vattenförsörjning. Vinsten för dig som enskild brunnsägare att registrera din brunn (vatten- eller energibrunn) på brunnsarkivet är att ex.

  • Räddningstjänsten får lättare att skydda din brunn vid ett utsläpp eller annan miljöolycka.
  • Andra som vill borra efter vatten eller värme i området har större möjlighet att ta se och ta hänsyn till din brunn.
  • Kommunen kan se din brunn när de tar fram planer för ett område.

Läs mer på: www.sgu.se/registrera-brunn Länk till annan webbplats.


Beställa provflaskor

Markaryds kommun har upphandlingsavtal med SGS Analytics Sweden AB. För att beställa provflaskor för analys av ditt vatten kan du vända dig till brunnsvatten.se Länk till annan webbplats.

Provtagningen går till så här:

  1. Du beställer vilka prover du vill ta på din brunn. Glöm inte rabattkoden KRONOBERG, se nedan för mer information, adress och telefonnummer.
  2. SGS Analytics Sweden AB skickar ut flaskor och provtagningsanvisning med en kylväska till ditt närmaste postombud.
  3. Du tar dina prover. Tänk på att det ska vara så kort tid som möjligt mellan provtagning och inlämning av proverna.
  4. Du lämnar in dina prover antingen hos kommunen på tisdagar ojämna veckor mellan klockan 8:00-11:00 eller på SGS Analytics inlämningsställe.
  5. Efter 2-3 veckor kommer ett analysprotokoll.
  6. Du beställer dina vattenprover här på brunnsvatten.se  Länk till annan webbplats. ,har man frågor kan man kontaktar kundservice på 013-25 49 91 eller se.ie.brunnsvatten@sgs.com

Rabattkod provtagning

Kampanjkod för privatpersoner som beställer en brunnsvattenaslys direkt på SGS Analytics´s brunnsportal: KRONOBERG. Koden anges i steg 3. Se bild nedan.

Gratis prov om du har barn under ett år

Du som bor i Markaryds kommun, har egen brunn och som har barn under ett år kan få ett gratis vattenprov. Det så kallade barnprov är inte lika omfattande som en "normalanalys", utan innehåller parametrar som är viktiga för småbarn. Man tittar på Escherichia coli, koliforma bakterier, antal mikroorganismer vid 22 grader, nitrat, nitrit, flourid och koppar.

Önskar du ta ett så kallat ”barnprov” kontakta miljö- och byggenheten för information. För att få ett gratisprov får inte barnet vara över ett år vid provtagningstillfället.

Inlämningsställe

Inlämningsställe är Markaryd kommuns reception, kommunhuset, tisdagar, ojämna veckor, Drottninggatan 11 i Markaryd, senast klockan 11:00 Infaller det en röd dag dagen efter inlämning blir det inlämningstillfället inställt.

Rapport med analyssvar kommer till den angivna mailadressen alternativt
fastighetsadressen.


Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 10:34