Bygga, bo och miljö

Egen dricksvattenbrunn

I Sverige är det många som får sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter till exempel en egen brunn. Brunnsägaren ansvarar för att vattnet har bra kvalitet.

Vatten är vårt vanligaste livsmedel och en stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvattnet. Grundvatten är ofta så rent att det kan drickas direkt utan
behandling men en liten mängd förorening kan förstöra grundvattnet i ett stort område.

Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun kan ge dig råd om brunnen och ditt dricksvatten. Kommunen erbjuder privatpersoner analys av sitt brunnsvatten till reducerat pris. Det är en viktig del av kommunens
folkhälsoarbete samtidigt som miljö- och byggenheten får en aktuell bild av
grundvattenkvaliteten i kommunen via kopior på analysrapporten. Var rädda om ert dricksvatten!

Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från den egna brunnen, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att testa vattnet oftare. Dricker yngre barn av vattnet bör man vara extra noggrann med att ta prover, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

Har man borrad brunn är det viktigt att man även väljer att provta för radon.

Beställa provflaskor

Markaryds kommun har upphandlingsavtal med Eurofins Environment AB. För att beställa provflaskor för analys av ditt vatten kan du vända dig till Eurofins webshop eller ringa deras kundsupport för privatpersoner på 010-490 81 10.
(telefontid mellan 09:00-12:00).

Rabattkod provtagning

Markaryds kommun har en rabattkod som du kan använda för att få rabatt på
priset för vattenprovtagningen.

Rabattkoden är: MarkarydBrunn14
(var uppmärksam med stora och små bokstäver i rabattkoden)

Önskar du ta ett så kallat ”barnprov” kontakta miljö- och byggenheten för gällande rabattkod som du skall fylla i vid beställning i Eurofins webshop. För att få ett gratisprov får inte barnet vara över ett år vid provtagningstillfället.

Inlämningsställe

Inlämningsställe är Markaryd kommuns reception, kommunhuset, tisdagar, udda veckor, Drottninggatan 11 i Markaryd, senast klockan 11:45. Infaller det en röd dag dagen efter inlämning blir det inlämningstillfället inställt.

Alternativt kan fraktetikett beställas tillsammans med analyserna, provet lämnas då på närmsta postombud vilket finns sökbart på Eurofins hemsida.

Du kan se karta över Eurofins övriga inlämningsställen och samt få information om transportfria dagar.

Rapport med analyssvar kommer till den angivna mailadressen alternativt
fastighetsadressen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
0433-72064