Bygga, bo och miljö

Egen dricksvattenbrunn

I Sverige är det många som får sitt dricksvatten från enskilda dricksvattentäkter till exempel en egen brunn. Brunnsägaren ansvarar för att vattnet har bra kvalitet.

Vatten är vårt vanligaste livsmedel och en stor del av vårt dricksvatten kommer från grundvattnet. Grundvatten är ofta så rent att det kan drickas direkt utan
behandling men en liten mängd förorening kan förstöra grundvattnet i ett stort område.

Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun kan ge dig råd om brunnen och ditt dricksvatten. Kommunen erbjuder privatpersoner analys av sitt brunnsvatten till reducerat pris. Det är en viktig del av kommunens
folkhälsoarbete samtidigt som miljö- och byggenheten får en aktuell bild av
grundvattenkvaliteten i kommunen via kopior på analysrapporten. Var rädda om ert dricksvatten!

Livsmedelsverket rekommenderar att man regelbundet analyserar vatten från den egna brunnen, minst vart tredje år om brunnen förser en eller två familjer med vatten och en gång per år om brunnen förser många hushåll med vatten. Om man har eller har haft problem med brunnsvattnet är det lämpligt att testa vattnet oftare. Dricker yngre barn av vattnet bör man vara extra noggrann med att ta prover, eftersom de är mer känsliga för höga halter av vissa ämnen, till exempel fluorid, bly, koppar och nitrit.

Har man borrad brunn är det viktigt att man även väljer att provta för radon.

Beställa provflaskor

Markaryds kommun har upphandlingsavtal med Synlab. För att beställa provflaskor för analys av ditt vatten kan du vända dig till Synlab.se eller brunnsvatten.selänk till annan webbplats

Provtagningen går till så här:

  1. Du beställer vilka prover du vill ta på din brunn. Glöm inte rabattkoden KRONOBERG, se nedan för mer information, adress och telefonnummer.
  2. Synlab skickar ut flaskor och provtagningsanvisning med en kylväska till ditt närmaste postombud.
  3. Du tar dina prover. Tänk på att det ska vara så kort tid som möjligt mellan provtagning och inlämning av proverna.
  4. Du lämnar in dina prover antingen hos kommunen på tisdagar ojämna veckor innan klockan 11:30, eller på Synlabs inlämningsställe.
  5. Efter 2-3 veckor kommer ett analysprotokoll.
  6. Du beställer dina vattenprover här: Synlab brunnsportal www.synlab.selänk till annan webbplats Om man inte har tillgång till en dator, kontaktar man kundservice på 013-25 49 91 eller E-post: se.brunnsvatten@synlab.com för att få sin beställning inlagd.

Rabattkod provtagning

Kampanjkod för privatpersoner som beställer en brunnsvattenaslys direkt på SYNLAB´s brunnsportal: KRONOBERG. Koden anges i steg 3. Se bild nedan.

Önskar du ta ett så kallat ”barnprov” kontakta miljö- och byggenheten för information. För att få ett gratisprov får inte barnet vara över ett år vid provtagningstillfället.

Inlämningsställe

Inlämningsställe är Markaryd kommuns reception, kommunhuset, tisdagar, ojämna veckor, Drottninggatan 11 i Markaryd, senast klockan 11:30. Infaller det en röd dag dagen efter inlämning blir det inlämningstillfället inställt.

Rapport med analyssvar kommer till den angivna mailadressen alternativt
fastighetsadressen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
043372064