Slam och latrintömning

Slamtömning för fastighetsägare som har egen slamavskiljare eller tank. Sedan januari 2019 är det SSAM som ansvarar för tjänsten. Tömningen är obligatorisk och intervallet styrs av föreskrifterna om avfallshantering för Markaryds kommun.

Att tänka på före slamtömning

Du som har egen avloppsanläggning kan underlätta framkomligheten för slambilen, tänk på följande:

  • Vägen ska vara körbar, framkomlig och hålla för ett tungt fordon.
  • Det ska vara fri vägbredd och fri höjd från buskar och hinder till
    minst 3,5m.
  • Stopplatsen för slambilen måste vara trafiksäker. Bilen kan inte stå på väg i kurva eller bakom skymt krön.
  • Området kring brunnen måste vara röjt och får inte vara blockerat av till exempel staket eller planteringar.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
  • Locket ska vara upplåst och möjligt att lyfta av (Max 25kg).

För information kring taxor och avgifter så hänvisas till www.ssam.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Blanketterna "ansökan om förlänghämtningsintervall av slam" samt "ansökan om eget omhändertagande av latrin/urin" finns på Blanketter och e-tjänster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:32