Bygga, bo och miljö

Slam och latrintömning

Slamtömning för fastighetsägare som har egen slamavskiljare eller tank utförs av entreprenören Värends miljö. Tömningen är obligatorisk och intervallet styrs av föreskrifterna om avfallshantering för Markaryds kommun.

Att tänka på före slamtömning

Du som har egen avloppsanläggning kan underlätta framkomligheten för slambilen, tänk på följande:

  • Vägen ska vara körbar, framkomlig och hålla för ett tungt fordon.
  • Det ska vara fri vägbredd och fri höjd från buskar och hinder till
    minst 3,5m.
  • Stopplatsen för slambilen måste vara trafiksäker. Bilen kan inte stå på väg i kurva eller bakom skymt krön.
  • Området kring brunnen måste vara röjt och får inte vara blockerat av till exempel staket eller planteringar.
  • Brunnslocket ska vara lättåtkomligt och väl synligt.
  • Locket ska vara upplåst och möjligt att lyfta av (Max 25kg).

Synpunkter om slamtömning?

Har du frågor eller synpunkter om slam- och latrintömning kan du ringa kommunens kundtjänst på telefonnummer 0433-720 15.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Madeleine Nilsson

Kontakt

Sara Ekelund

Ekonomiassistent

sara.ekelund@markaryd.se
0433-72015