Resultat

En inventering av enskilda avlopp påbörjades år 2019. År 2021 påbörjas område 3.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till mbn@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

270 enskilda avlopp kunde identifieras i första området. Av dessa var 128 stycken underkända, 17 stycken hade en mindre anmärkning, 30 stycken fastigheter var obebodda och 95 stycken godkända.

 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juli 2021 11:32