Fältarbete

Simon Petersson och Maja Lagunov

Simon Petersson och Maja Lagunov

En fältarbetares syfte är att genom tidiga insatser arbeta förebyggande och uppsökande för att minska utanförskap, missbruk och kriminalitet samt bidra till en ökad trygghet för kommunens barn och ungdomar.

En hälsning från våra fältarbetare

Våra namn är Simon Petersson och Maja Lagunov och vi arbetar som familjebehandlare/fältarbetare inom Socialtjänsten. Sedan början på 2020 har behandlingsgruppen utökat och utvecklat fältarbetet i ett förebyggande syfte för kommunens barn och ungdomar, där vår främsta målgrupp i dagsläget varit högstadieungdomar. Vi vill med detta presentera oss och förklara vad vi gör som fältarbetare.

En fältarbetares syfte är att genom tidiga insatser arbeta förebyggande och uppsökande för att minska utanförskap, missbruk och kriminalitet samt bidra till en ökad trygghet för kommunens barn och ungdomar. Vi arbetar med att stärka barn och ungdomars självkänsla, bidra till att barn och ungdomar ska få goda uppväxtförhållanden samt bidra med vuxennärvaro på de olika arenor där barn och ungdomar befinner sig. För att detta ska vara möjligt vistas vi på kommunens skolor, fritidsgårdar och ute på byn både dagtid och kvällstid. Vi samarbetar även med polis, fritidsgård, skola och Socialtjänst för att på bästa sätt fullfölja vårt uppdrag.

På skolan cirkulerar vi i korridorerna och vår närvaro är ett sätt att vara ett stöd för barnen och ungdomarna samt vara en länk till socialtjänstens olika verksamheter utifrån barn och ungdomars behov.

Vi är en del av Midh-projektet, Markaryds initiativ för din hälsa, ett projekt som genomförs på högstadiet tillsammans med skolkuratorerna. Andra former av projekt kan också vara förekommande, som exempelvis kill- och tjejgrupper, och är då utformade efter specifika behov.

Ute på byn är vi i rörelse till fots eller i bil på olika platser vi har kännedom om att barn och ungdomar kan befinna sig. Detta inkluderar fritidsgårdarna men också andra platser där det möjligtvis inte alltid är så många vuxna närvarande.

När vi bedriver vår verksamhet har vi tröjor på oss med texten ”Fältarbetare, Socialtjänsten” på ryggen samt dekal på bil med texten ”Fältarbete, Socialtjänsten”.

Har ni frågor kring vår verksamhet? Kontakta kommunens telefonväxel och be dem koppla er till oss så besvarar vi era frågor så gott vi kan!

Varma hälsningar
Simon & Maja

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 november 2022 11:27