Fältarbete

Caroline och Linda

Caroline och Linda

En fältarbetares syfte är att genom tidiga insatser arbeta förebyggande och uppsökande för att minska utanförskap, missbruk och kriminalitet samt bidra till en ökad trygghet för kommunens barn och ungdomar.

En hälsning från våra fältarbetare

Vi heter Caroline och Linda och arbetar som fältarbetare i Markaryds kommun.

Vårt uppdrag är att genom tidiga insatser arbeta förebyggande och uppsökande för att minska utanförskap, missbruk och kriminalitet samt bidra till en ökad trygghet för kommunens barn och ungdomar. Vi arbetar med att stärka barn och ungdomars självkänsla, bidra till att barn och ungdomar ska få goda uppväxtförhållanden samt bidra med vuxennärvaro på de olika arenor där barn och ungdomar befinner sig. För att kunna arbeta förebyggande krävs att man skapar relation till barn och ungdomar. Därför vistas vi på kommunens skolor, fritidsgårdar och ute på byn, både dag- och kvällstid. Vi samarbetar även med polis, fritidsgård, skola och Socialtjänst för att på bästa sätt fullfölja vårt uppdrag.

På skolan vistas vi i korridorerna och på skolgården under rasterna. Vi hoppas att med vår närvaro kunna vara ett stöd för barn och ungdomar samt vara en länk till andra eventuella hjälpinsatser.

Vi samverkar med kommunens skolkuratorer i projektet Midh, Markaryds initiativ för din hälsa, där vi håller lektioner i livskunskap.

När vi ”fältar” ute på byn rör vi oss på olika platser där vi vet att barn och ungdomar brukar befinna sig. Detta inkluderar fritidsgårdarna men också andra platser där det ibland inte är så många andra vuxna närvarande.

När vi fältarbetare är ute har vi alltid kläder på oss med texten ”Fältarbetare, Socialtjänsten”, även på vår bil.

Har ni frågor kring vårt arbete? Kontakta oss gärna via kommunens växel, tele. 0433-72 000

Varma hälsningar
Caroline & Linda

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2023 10:58