Stöd till drabbade

Bild

Vid en allvarlig händelse som berör många, till exempel en stor trafikolycka, hyreshusbrand eller kraftigt våldsbrott kan det finnas behov av psykiskt och socialt omhändertagande. Om du har drabbats av brott, hot och våld kan du behöva hjälp och stöd att bearbeta det som har hänt. Om ett längre avbrott i något av försörjningssystemen har drabbat samhället, kan du behöva hjälp med till exempel vatten och värme.

Kommunalt krisstöd

Det kommunala krisstödets uppgift är att ge medmänskligt stöd vid allvarliga händelser som berör många. Det medmänskliga stödet kan bestå av att såväl praktiskt stöd som psykosocialt stöd. En allvarlig händelse som drabbar enskild hör till sjukvårdens ansvar och är inte en uppgift för det kommunala krisstödet. Kommunala stödpersoner är medborgare och anställda medarbetare som ställer upp ideellt vid en händelse. Många av dem har erfarenhet från sociala frågor i sitt arbete. Om kommunen öppnar ett tillfälligt krisstödscenter kommer meddelande om det att läggas ut på hemsida och Facebook.

Nödvatten

Kommunen har en plan för hur längre avbrott av dricksvatten och avlopp ska hanteras. Om det uppstår ett långvarigt vattenavbrott placeras tankar ut med nödvatten. Det möjliggör för drabbade att hämta nödvatten i egna rena kärl. Information om när och var nödvatten placeras ut lämnas på kommunens hemsida, Facebook samt servicemeddelande via radio. Det är viktigt att de kärl som du använder för att hämta nödvatten i är rena.

Trygghetspunkter/värmestugor

Kommunens servicehus är trygghetspunkter för i första hand äldre och svaga. Om det är många som samtidigt behöver tillgång till värmestuga eller hygienutrymme kommer kommunen att öppna annan lämplig lokal som trygghetspunkt, till exempel Hannabadet. Vilken beror på händelse och omständigheter. Om kommunens öppnar tillfällig värmestuga/ trygghetspunkt för allmänheten kommer meddelande läggas ut på hemsida, Facebook och servicemeddelande via radio.

Vid behov av evakuering

Om en händelse inträffar som innebär att stora delar av kommunen behöver evakueras kommer du i första hand uppmanas att ordna evakuering själv. Kommunens resurser behövs till äldre och svaga. Om behov av evakuering uppstår kommer information att förmedlas via hemsida, Facebook och viktigt meddelande till allmänheten, VMA. Det kan vara bra att ha tänkt över vad du ska ta med dig om du hastigt måste lämna ditt hem. Du kommer bara ha möjlighet att ta med dig det viktigaste till exempel:

  • medicin
  • kontanter
  • värdehandlingar
  • hygienartiklar
  • liggunderlag
  • sovsäck

Läs DinSäkerhets checklista inför utrymninglänk till annan webbplats.

Långvarigt avbrott av telefon och internet

Om det inträffar en samhällskris som gör att kommunen inte kan kommunicera med invånare via telefon, internet eller sociala medier kommer informationspunkter att öppnas i första hand Kommunhuset, Drottninggatan 11 i Markaryd.

Larm till 112 vid avbrott i mobil- och telenät

Om du behöver larma 112 under ett avbrott i mobil- och telenät kan larm ske via en brandstation. I vår kommun är det brandstationen i Markaryd belägen på Västergatan 12.

Brottsofferjouren stödjer dig som varit utsatt för brott

Om du har varit med om ett brott kan det vara bra att ha en neutral samtalspartner som kan lyssna och stödja dig. Brottsofferjouren består av frivilliga erfarna samtalspersoner. Deras uppgift är att ge medmänskligt stöd åt brottsoffer och att ge hjälp och trygghet för vittnen som kallats till rättegång. Brottsofferjouren hjälper de som utsatts för brott kostnadsfritt. Deras arbete sker i nära samarbete med Polisen i Kronobergs län och Växjö Tingsrätt. Du hittar mer information om brottsofferjouren på vaxjo.boj.se/ facebook.com/vaxjo.bojlänk till annan webbplats

Skriv ut
Senast uppdaterad: 6 augusti 2019

Kontakt

Bengt-Ove Olsson

Beredskaps- o säkhsamord

bengt-ove.olsson@markaryd.se
0433-72126