Påverka som kommuninvånare

Som kommuninvånare i Markaryds kommun har du möjlighet att påverka på flera olika sätt hur kommunen och de kommunala verksamheterna utvecklas. Förutom att rösta framvilka personer som du vill ska bestämma i kommunen finns det fler sätt för dig att påverka vilka beslut politikerna tar.

Rösta i allmänna val

Som kommuninvånare kan du rösta i allmänna val vart fjärde år. Du röstar på de politiker som du tycker ska styra kommunen. De personer som invånarna väljer i kommunvalet kommer in i kommunfullmäktige.

Kontakt med förtroendevalda och medarbetare

Du kan själv ta kontakt med de förtroendevalda politikerna för att diskutera frågor som du är intresserad av. Kontaktinformation till politikerna hittar du på kontaktsidan.

Du kan även kontakta en medarbetare som kan hjälpa dig att få svar på din fråga. Kontaktinformation till medarbetare är fornamn.efternamn@markrayd.se eller så kan du kontakta kommunens växel: 0433-72 000.

Om du vill träffa en politiker eller tjänsteman ute i någon av våra verksamheter eller på kommunkontoret rekommenderar vi att du bokar tid först

Allmänhetens frågestund

Du kan ställa dina frågor direkt till kommunfullmäktige under fullmäktiges möte under punkten allmänhetens frågestund. Punkten står på alla kommunfullmäktiges sammanträden.

Kallelser och protokoll

Du kan läsa alla kallelser och protokoll för att se vad politikerna kommer att eller har beslutat om.

Andra sätt att påverka

På hemsidan kan du under Din möjlighet att påverka göra felanmälan, rapportera skadegörelse eller annat som behöver åtgärdas, På sidan finns även kontaktuppgifter till vårt kontakcenter där du kan göra felanmälan via mail eller telefon. Om du vill lämna en synpunkt till kommunen eller ge förslag på förbättringar gäller e-tjänsten Lämna en synpunkt som ersätter Säg vad du tycker.

I Möjligheternas Markaryd är det tillsammans som vi gör varandra bättre

Gå till sidan Länk till annan webbplats.

Markaryd – En garanterat bra kommun!

Tjänstegarantier innebär att kommunens invånare får garanti på många av de varor och tjänster som kommunen levererar. Markaryds kommun var en av de första i landet som införde tjänstegarantier.

Både medborgare, politiker och kommunanställda blir vinnare med hjälp av tjänstegarantierna. Kommunens invånare får en tydlig bild vilken service de har rätt att vänta sig för skattepengarna. Dessutom får man som kommuninvånare lättare att få fel tillrättade. Kommunens personal får en tydligare bild av sina uppgifter och veta vad som är viktigast och vad som förväntas av dem. Den största vinsten är att systemet med tjänstegarantier ökar demokratin, och invånarnas möjlighet att påverka.

Länk till Markaryds kommuns tjänstegarantier Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vid ett antal tillfällen per år bjuder kommunen in till offentliga möten där olika frågor behandlas.

För att få veta vad de som bor eller verkar i ett område har för uppfattning om hur den yttre miljön kan göras tryggare har kommunen genomfört ett antal trygghetsvandringar. Vandringarna har genomförts enligt en metod som tagits fram av Göteborgs kommun.

Göteborgs kommuns metod Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I kommunen finns även ett antal rådgivande grupper som ger kommunen råd i olika frågor. Grupperna är fast sammansatta - och det finns regler för hur medlemmarna i grupperna utses. Kontakta någon i gruppen om det är något du vill ha framfört.

  • Rådet för funktionshinderfrågor
  • Kommunala pensionärsrådet
  • Ungdomsinskott
  • Föräldraråd
  • Brottsförebyggande rådet
Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 februari 2023 11:52
Sidansvarig: Lina van der Putten