Eu-valet 2019

Europaparlamentets flagga

Den 26 maj 2019 är det dags för val till Europaparlamentet. i Markaryds kommun kan du förtidsrösta från och med den 8 maj.

Den 26 maj i år hålls val till Europaparlamentet. Förtidsröstningen börjar den 8 maj. På den här sidan kommer vi löpande lägga ut information om valet till Europaparlamentet.

I Markaryds kommun kommer förtidsröstning att äga rum på biblioteken i kommunen under perioden 8-26 maj.

För att ha rösträtt till Europaparlamentet behöver du vara:

 • Fyllda 18 år senast på valdagen.
 • Svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige,
  medborgare i något av EU:s medlemsländer, är folkbokförd i Sverige och har anmält dig till röstlängden.

Valnämnden i Markaryds kommun har fattat beslut om utläggning av valsedlar.

På alla ställen där väljarna kan rösta lägger röstmottagarna ut namnvalsedlar för de partier som vid något av de två senaste valen till Europaparlamentet fick mer än 1 procent av rösterna. Men endast om partierna begär utläggning, och om de endast har en lista. Har de flera listor läggs partivalsedlar ut.

Övriga partier ansvarar själva för att lägga ut valsedlar med namn på sina kandidater. Dessa kan läggas i vallokalerna och röstningslokalerna.

Länsstyrelsen ger partier som deltar i Eu-valet 2019 tillstånd att sätta upp valaffischer utmed allmänna vägar inom Kronobergs län under tidsperioden den 28 april–2 juni 2019.

Följande villkor gäller för tillståndet:

 1. Valaffischer får inte sättas upp utmed motorvägar, motortrafikleder och mötesfria landsvägar (”2+1-väg”) och inte heller på broar över sådana vägar.
 2. Valaffischer får inte placeras i kurvor, i cirkulationsplatser eller i övrigt så att sikten skyms för fordonsförare och bör placeras minst 75 meter från vägkorsningar och cirkulationsplatser, minst 50 meter från vägmärken och trafiksignaler samt minst 5 meter från vägkanten.
 3. Valaffischer får inte ges sådan utformning att de kan förväxlas med vägmärken eller trafikanordningar.
 4. Valaffischers storlek får inte överskrida 4 m2 (kvadratmeter).
 5. Valaffischer ska tas ned senast den 2 juni 2019.
 6. Valaffischer ska ägnas sådan tillsyn att de inte vållar nedskräpning.
 7. I de fall kommunen är väghållare ska samråd ske med aktuell kommun (den kommunala nämnd som enligt väglagen fungerar som väghållningsmyndighet).

Information för vad som gäller på vägar utanför detaljplanelagt område, se hela beslutet längst ned på denna sida.

Hela beslutet kan laddas ned som ett PDF-dokument längst ned på sidan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 maj 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Margareta Persson Larsson

Kanslichef

margareta.persson-larsson@markaryd.se
0433-72100