Kommun och politik

Säg vad du tycker

Bild

Här kan du lämna dina synpunkter eller göra en felanmälan till Markaryds kommun.

Felanmälan

Har du en felanmälan som rör något av det nedan ska du alltid göra en felanmälan.

Läs mer om Felanmälan

Det som ska rapporteras in som felanmälan:

 • Gatubelysning
 • Gator och skyltar
 • Grönområden
 • Parker
 • Gång- och cykelvägar
 • Klotter
 • Skadegörelse
 • Lekplatser
 • Motionsslingor
 • Indrottsanläggningar
 • Parkbänkar
 • Stränder och badplatser
 • Trafik och parkering
 • Vatten och avlopp
 • Vinterväghållning

Lämna felanmälan Länk till annan webbplats.

Säg vad du tycker

Har du synpunkter på kommunens varor eller tjänster? Det vill vi gärna ha reda på. Dina synpunkter är nämligen värdefulla för oss - eftersom de hjälper oss att utveckla och förbättra våra verksamheter.

Du kan även använda dig av Säg vad du tycker om du vill rapportera att vi inte håller vad vi lovar i våra tjänstegarantier.

Anonymitet

Synpunkter kan lämnas anonymt eller med namnuppgifter. Om du är anonym får du inte svar på din synpunkt och din synpunkt publiceras inte på vår webbplats.

Bekräftelse inom två arbetsdagar

Om du vill skickas en bekräftelse på att vi fått din synpunkt. Detta sker inom två arbetsdagar. I bekräftelsen står det vem som ansvarar för att din synpunkt behandlas.

Svar inom tio arbetsdagar

Om du vill skriver vi till dig och lämnar besked om vad som händer i ditt ärende.

Publicering av synpunkter

Inlämnade synpunkter publiceras på vår wepplats, med undantag om du är anonym, eller om din synpunkt inte handlar om kommunen, innehåller ett ovårdat språk, innehåller personangrepp, rör enskilda personer, eller om synpunkten lämnas av medborgare i rollen som personal eller förtroendevald.

Alla inkomna synpunkter registreras och följs upp. Även dina personuppgifter registreras i vårt datasystem och blir - liksom synpunkten - en allmän handling. Detta innebär att alla har rätt att ta del av handlingen. Förutsatt att den inte innehåller uppgifter som ska sekretesskyddas. Tänk på detta när du lämnar din synpunkt.

Synpunkter från personer som uppgett sina kontaktuppgifter - och svaren på dessa synpunkter - publiceras på kommunens hemsida.

Följande synpunkter publiceras dock inte:

 • Synpunkter som inte handlar om Markaryds kommun i geografisk mening
 • Synpunkter som lämnas av anonym synpunktslämnare
 • Synpunkter som innehåller ett ovårdat språk
 • Synpunkter som innehåller personangrepp
 • Synpunkter som rör enskilda personer
 • Synpunkter som lämnas av medborgare i rollen som personal eller förtroendevald i Markaryds kommun

Du som har uppgett ditt namn kan välja om du vill att ditt namn ska finnas med eller inte i den publicerade synpunkten.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 5 juli 2022 16:27
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Lina Van Der Putten

Kommunikatör

lina.van-der-putten@markaryd.se
043372068

Daniel Frank

Kommunikatör

daniel.frank@markaryd.se