Feriepraktik 2019

Varje sommar anordnar Markaryds kommun feriepraktik för ungdomar mellan 15 och 17 år inom kommunens olika verksamheter.

Det är viktigt för dig som ungdom att få möjligheten att arbeta under sommaren. Det är ett perfekt tillfälle att tjäna lite extra pengar samtidigt som man får erfarenhet och meriter från arbetslivet som du kan ha nytta av hela livet.

För att inte förväxla betydelsen för ”sommarjobb” har vi liksom många andra kommuner valt att göra följande fördelning:

 • Feriepraktik - du är under 18 år- du ersätter inte ordinarie personal, du har en handledare
 • Sommarjobb - du har fyllt 18 år

Vem kan söka feriepraktik?

Du som är

 • 15 år fyllda den 17 juni 2019
 • inte fyllda 18 år den 17 juni 2019
 • Folkbokförd i Markaryds kommun

då har du rätt att söka feriepraktik i Markaryds kommun.

Feriepraktik

 • Du möter arbetslivet, kanske för första gången.
 • En feriepraktik varar i 3 veckor och du väljer period.
 • Arbetstiden är normalt 4 timmar per arbetsdag.
 • Du kan välja mellan olika kommunala verksamheter.

Tre perioder

Feriepraktiken är uppdelad i tre olika perioder, varar i tre veckor och du arbetar fyra timmar per dag.

 • Period 1. vecka 25 - 27 (17 juni - 5 juli)
 • Period 2. vecka 28 - 30 (8 juli - 26 juli)
 • Period 3. vecka 31 - 33 (29 juli - 16 augusti)

Lönen för 2019 blir

15 år 60 kr/timme
16 år 66 kr/timme
17 år 77 kr/timme

Ansökan

Ansökan har varit öppen mellan den 11 februari och 24 mars 2019. Vi tar inte emot senare ansökningar.

Steg 1: Ansök
För att du ska kunna få en praktikplats måste du skicka in en ansökan till oss.
Vi måste ha fått den senast söndagen den 24 mars. Ansökningar som kommer senare, kommer inte att tas med.

 

 

Steg 2: Beställ utdrag hos polisen
När du arbetar med vissa saker, till exempel med barn behöver du beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Det är ett papper du beställer hos polisen som talar om ifall du är dömd för något brott.
Vi rekommenderar att alla som söker feriepraktik att beställa utdraget då det tar många veckor att få det och alla som arbetar med barn måste ha utdraget första dagen på praktiken. Det är viktigt att du INTE öppnar kuvertet när det kommer hem, då är det ogiltigt. Du lämnar det oöppnade kuvertet till din arbetsgivare dag ett.

Steg 3: Besked
Vecka 16 (15-21 april) får du ett brev hemskickat från oss. Brevet skickas till din folkbokföringsadress. I brevet får du besked om din feriepraktiksansökan.
Det är ditt ansvar att kontakta din arbetsplats i god tid innan din praktik startar för att få praktiska detaljer.

Steg 4: Bekräfta din plats
I brevet du får hem skickar vi med en blankett som du ska skicka tillbaka till oss där du talar om ifall du vill ha platsen vi erbjudit dig. Detta måste du göra
senast den 5 maj. Du kan inte byta plats eller period, får vi inget svar från dig förlorar du din plats.

Steg 5: Vi informerar
Vecka 21 och 22 kommer vi att besöka din skola. Då kommer du att få all information du behöver inför din feriepraktik.

 

Steg 6: Skatteverket
Om du tjänar mindre än 19 670 kr under 2019 behöver du inte betala skatt för din inkomst. Du kan då använda blanketten här nedanför. Du fyller i blanketten och lämnar blanketten tillsammans med din tidrapport till arbetsgivaren den dag du slutar din feriepraktik.

Steg 7: Obligatorisk webbkurs
För att ta tillvara på din feriepraktik och utöka ditt intresse för kommunen har Sveriges Viktigaste Jobb tagit fram en webb baserad utbildning med övergripande information om hur kommunen fungerar. Alla som ska ha feriepraktik i Markaryds kommun behöver genomgå denna kurs vilken tar 20- 30 minuter. Du ska vid din start första dagen visa arbetsgivaren att du har genomgått kursen och det gör du genom att visa det intyg som visas i sista bilden av kursen. Det går bra att visa intyget utkört eller att spara det via telefon eller platta.

Vill du påverka samhället och få mer inflytande?
Vill du lära dig mer om dina rättigheter?

Ta då chansen att utveckla kommunen och dig själv i sommar!

För elfte året i rad erbjuder Markaryds kommun ungdomar, att som feriepraktik (f.d. sommarjobb), jobba med sina rättigheter, inflytande och engagemang. Projektet kallas Ungdomar Kan.

Idén med Ungdomar Kan är enkel: Tiotal ungdomar från åk. 8-9 och 1-2 gymn. (mellan 15 och 17 år) jobbar under tre veckor (på halvtid) med samma lön som andra ungdomar med feriepraktik i kommunen. Veckorna är v. 25, 26 och 27 dvs. period 1.

Istället för, traditionell kommunal feriepraktik, går du en tre veckor lång interaktiv kurs för att lära dig mer om dina rättigheter, inflytande och engagemang. Sedan förväntas du ge kommunen tips och tankar på hur du och Markaryds kommun blir ännu bättre på ungdomsdemokrati och ledarskap.

Hur ansöker jag?

Ange önskemål: Ungdomar KAN i din

Frågor hänvisas till feriepraktik@markaryd.se


Lönen 2019 är

 • 15 år 60 kr/timme
 • 16 år 66 kr/timme
 • 17 år 77 kr/timme

Du arbetar

 • 4 timmar per dag
 • 20 timmar per vecka
 • 60 timmar per period

Du får betalt för de timmar du arbetar.

Midsommarafton är du ledig, men kan arbeta 5 timmar per dag den veckan så blir det 20 timmar.Om du tjänar mindre än 19 670 kr under 2019 kan du begära intyg från Skatteverket så det inte dras någon skatt. Du måste lämna in ansökan samtidigt som din tidrapport när du slutar din feriepraktik annars dras skatt.

Tidrapporten plus intyg från Skatteverket ska du skicka till:

Lönekontoret
Markaryds kommun
Box 74
285 22 Markaryd

Märk kuvertet med "Feriepraktik 2019”

Det går bra att lämna in tidrapporten plus intyg från Skatteverket direkt i kommunens reception om tiden är knapp.

Utbetalningsdagar

 • Period 1: Timrapport plus intyg från Skatteverket inlämnad senast 8 juli- utbetalas 26 juli
 • Period 2: Timrapport plus intyg från Skatteverket inlämnad senast 13 augusti- utbetalas 27 augusti
 • Period 3: Timrapport plus intyg från Skatteverket inlämnad senast 13 september- utbetalas 27 september

Vem kontaktar jag om jag fått fel lön?
Du tar kontakt med lönekontoret i Markaryds kommun. Viktigt är att du uppger/redovisar rätt antal timmar som du har arbetat för att förhindra felaktigheter.

 • Vem kan söka feriepraktik?
  Du som är 15 år fyllda den 17 juni 2019, men inte fyllda 18 år den 17 juni 2019 samt är folkbokförd i Markaryds kommun.
 • Jag skrev fel i ansökan, kan jag ändra själv?
  Har du skickat in en ansökan, men vill ändra något innan ansökningstiden har gått ut går det bra att kontakta oss, se kontaktperson ovan.
 • Hur stor är chansen att jag får feriepraktik?
  Markaryds kommun erbjuder alla ungdomar som söker feriepraktik ett jobb.
 • Hur ansöker jag?
  Du ansöker via It’s learning som är en plattform för kommunens skolungdomar eller via kommunens hemsida.
 • Måste jag ha tidigare erfarenhet?
  Nej du behöver inte ha tidigare arbetslivserfarenhet.
 • Jag bor varannan vecka i Markaryds kommun – kan jag söka ändå?
  Du måste vara folkbokförd i Markaryds kommun.
 • Hur lång är varje period?
  Varje period är tre veckor, 4 timmar/dag. Sammanlagt betyder det att du arbetar 60 timmar.
 • När får jag veta om jag fått arbete?
  Vecka 16 skickar vi hem ett brev med besked till alla som har ansökt.
 • Hur fördelas jobben?
  Jobben fördelas så långt det är möjligt efter önskemål, därför är det viktigt att önska olika arbetsplatser.
 • Varför har jag inte fått den period, arbetsområde eller ort jag har sökt?
  Det är ingen garanti att få den period, arbetsområde eller ort som man önskat. Att du inte fått det du önskat har till stor del att göra med begärnast antal platser.
 • Kan jag byta jobb?
  Nej.
 • Jag kan inte arbeta erbjuden tid. Kan jag byta?
  Det är erbjuden tid som gäller.
 • Måste jag verkligen ha utdrag ur belastningsregistret?
  På många av våra arbetsplatser finns barn därför är det viktigt att du tar med ett belastningsregister, har du inte med det när du ska börja jobba förlorar du din feriepraktik.
 • Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?
  Du beställer ditt belastningsregister via polisens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vad ska jag göra med registerutdraget?
  Det är av yttersta vikt att du inte öppnar brevet utan tar med det till din arbetsgivare första dagen.
 • Vad är belastningsregistret för något?
  När du arbetar med vissa saker, till exempel med barn behöver du beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Belastningsregistret är ett brottsregister som förs av Polismyndigheten enligt lagen (1998:620) om belastningsregister som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande av ordningsbot eller fått åtalsunderlåtelse.
 • Varför fick jag inget jobb?
  Om du inte skriver på avtalet i tid förlorar du din feriepraktik eller om något annat har blivit fel.
 • Får jag ta ledigt under min feriepraktik?
  Nej. Vi förutsätter att du arbetar den period du tackat ja till.
 • Vad händer ifall jag missköter mig eller mina arbetsuppgifter?
  En feriepraktik är en riktig anställning, där arbetsgivaren förväntar sig att du sköter dina arbetsuppgifter på samma villkor som alla andra medarbetare. Om din arbetsgivare anser att du inte sköter dina arbetsuppgifter kan de avsluta din anställning och du får endast betalt för den tid du arbetat.
 • Hur gör jag om jag upplever att jag blivit illa behandlad?
  Upplever du att du har blivit kränkt, diskriminerad eller utsatt för personangrepp ska du omedelbart kontakta din handledare eller kommunens kontaktperson.
 • Vilka arbetsuppgifter har jag?
  Det beror på vilken arbetsplats du hamnar på, t.ex. inom äldreomsorgen får du baka, duka fram vid frukost/lunch/fika och ta ut de äldre på en promenad.
 • Vem är min handledare?
  När du kontaktar din praktikplats för att få mer information får du även veta vem din handledare är och kommer att vara under din praktik.
 • Hur gör jag om jag blir sen till jobbet?
  Vi förutsätter att du sköter dina tider som du har tackat ja till. Skulle det hända att du av någon anledning har blivit försenad ska du omedelbart kontakta din handledare.
 • Hur lång lunch får jag?
  Eftersom du arbetar 4 timmars har du ingen lunch.
 • Hur lång arbetsdag har jag?
  Du arbetar 4 timmar per dag.
 • Hur gör jag ifall jag blir sjuk?
  Ifall du blir sjuk är det mycket viktigt att du sjukanmäler dig till din arbetsplats varje dag och att du skriver sjuk i din timrapport.
 • Får jag ha ytterligare ett arbete samtidigt som feriepraktiken?
  Ja det går bra så länge det inte stör din feriepraktik som du fått via kommunen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Ann-Christin Stenbeck

Kontaktperson

feriepraktik@markaryd.se
0433-722 16