Feriepraktik

Feriepraktik i Markaryd

Feriepraktik i Markaryd

Varje sommar anordnar Markaryds kommun feriepraktik för ungdomar mellan 15 och 17 år inom kommunens olika verksamheter.

Det är viktigt för dig som ungdom att få möjligheten att prova på arbetslivet under sommaren. Det är ett perfekt tillfälle att tjäna lite extra pengar samtidigt som man får erfarenhet och meriter från arbetslivet som du kan ha nytta av hela livet. En feriepraktik varar i 3 veckor (en period). Du kan bara ha en period. Arbetstiden är normalt 4 timmar per arbetsdag.

Vem kan söka feriepraktik?

 • 15 år fyllda den 24 juni 2024
 • inte fyllda 18 år innan den 24 juni 2024
 • Folkbokförd i Markaryds kommun

Två perioder

Feriepraktiken är uppdelad i två olika perioder:

 • Period 1. vecka 26 - 28 (24 juni - 12 juli)
 • Period 2. vecka 29 - 31 (15 juli - 2 augusti)

För ansökan om Strömsnäs Sportscamp:

 • Du ska vara 15 år fyllda den 17 juni 2024
 • Du får inte har fyllt 18 år innan den 17 juni 2024
 • Du måste vara folkbokförd i Markaryds kommun
 • Du behöver ha förkunskaper inom gymnastik eller fotboll
 • Ha möjlighet att delta varje söndag på ledarskapsutbildningen som startar under våren 2024. Mer information får du från arrangörerna. OBS! ideell utbildning, ej betalt (gäller enbart Strömsnäs Sportscamp).

En period

 • Period 1. vecka 25 - 27 (17 juni - 5 juli)

Ansökan om feriepraktik för sommaren 2024

För att ansöka om feriepraktik för sommaren 2024 i Markaryds kommun behöver du fylla i en ansökan. Vi har två separata feriepraktiksansökningar:

Ansökan - allmän feriepraktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan för allmän feriepraktik är öppen mellan den 12 februari och 21 mars 2024. Vi tar inte emot sena ansökningar för allmän feriepraktik.

Ansökan - Strömsnäs Sportscamp Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ansökan för Strömsnäs Sportcamp är öppen mellan 12 februari - 4 mars 2024. Vi tar inte emot sena ansökningar för feriepraktik på Strömsnäs Sportscamp.

Du hittar mer information om ansökningsprocessen nedan (klicka på boxarna):

Vanliga frågor om feriepraktik

Lönen 2023 (uppdateras under våren 2024)

 • 15 år 64 kr/timme
 • 16 år 70 kr/timme
 • 17-18 år 82,50 kr/timme

Du arbetar

 • 4 timmar per dag
 • 20 timmar per vecka
 • 60 timmar per period

Du får betalt för de timmar du arbetar.

Om du tjänar mindre än 24 238 kr under år 2024 kan du begära intyg från Skatteverket så det inte dras någon skatt. Du måste lämna in ansökan samtidigt som din tidrapport när du slutar din feriepraktik annars dras skatt.

Tidrapporten plus intyg från Skatteverket ska du skicka till:

Lönekontoret
Markaryds kommun
Box 74
285 22 Markaryd

Märk kuvertet med "Feriepraktik 2024”

Det går bra att lämna in tidrapporten plus intyg från Skatteverket direkt i kommunens reception om tiden är knapp. Du har eget ansvar att lämna in din tidrapport till kommunen. 


Utbetalningsdagar 2024

Allmän feriepraktik

 • Period 1: Tidrapport plus intyg från Skatteverket inlämnad senast 9 augusti - utbetalas 27 augusti
 • Period 2: Tidrapport plus intyg från Skatteverket inlämnad senast 9 augusti - utbetalas 27 augusti

Strömsnäs Sportscamp

 • Period 1: Tidrapport plus intyg från Skatteverket inlämnad senast 11 juli - utbetalas 27 juli

Jag har inte angivit mitt bankkonto någonstans, hur får jag min lön utbetald?

För att få in sin lön på sitt bankkonto måste man registrera sitt kontonummer via Swedbanks kontoregister. När man är under 18 år måste man istället besöka, tillsammans med en förälder, ett kontor hos Swedbank eller sparbankerna för att göra en kontoanmälan. Om detta inte görs så får man sin lön på en avi som man sedan får lösa in på banken.

Vem kontaktar jag om jag fått fel lön?

Du tar kontakt med lönekontoret i Markaryds kommun. Viktigt är att du uppger/redovisar rätt antal timmar som du har arbetat för att förhindra felaktigheter.

Vem kan söka feriepraktik?
Du som är 15 år fyllda den 24 juni 2024, men inte fyllda 18 år innan den 24 juni 2024, samt är folkbokförd i Markaryds kommun.

Jag skrev fel i ansökan, kan jag ändra själv?
Har du skickat in en ansökan, men vill ändra något innan ansökningstiden har gått ut kan du logga in på ditt feriepraktik-konto Mina ansökningar - Feriepraktik Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. och uppdatera din ansökan.

Har du några frågor kring din ansökan går det bra att kontakta oss på Arbetsmarknadsenheten, 0433 - 720 00 eller feriepraktik@markaryd.se.

Hur stor är chansen att jag får feriepraktik?
Markaryds kommun erbjuder alla ungdomar som söker feriepraktik ett jobb. Under förutsättning att man uppfyller grundkraven:

 • 15 år fyllda den 24 juni 2024
 • inte fyllda 18 år innan den 24 juni 2024
 • folkbokförd i Markaryds kommun

Grundkraven för ansökan om Strömsnäs Sportscamp:

 • Du ska vara 15 år fyllda den 17 juni 2024
 • Du får inte har fyllt 18 år innan den 17 juni 2024
 • Du måste vara folkbokförd i Markaryds kommun
 • Du behöver ha förkunskaper inom gymnastik eller fotboll
 • Ha möjlighet att delta varje söndag på ledarskapsutbildningen som startar under våren 2024. Mer information får du från arrangörerna. OBS! ideell utbildning, ej betalt (gäller enbart Strömsnäs Sportscamp).

Hur ansöker jag?
Du ansöker via kommunens hemsida.

Måste jag ha tidigare erfarenhet?
Nej, du behöver inte ha tidigare arbetslivserfarenhet.

Jag bor varannan vecka i Markaryds kommun – kan jag söka ändå?
Du måste vara folkbokförd i Markaryds kommun.

Hur lång är varje period?
Varje period är tre veckor, 4 timmar/dag. Sammanlagt betyder det att du arbetar 60 timmar.

När får jag veta om jag fått en feriepraktik?
Vecka 16 (15 april - 2 maj 2024), skickar vi ett mejl till din angivna e-postadress (från din feriepraktiksansökan) med besked om din feriepraktiksansökan.

Besked om Strömsnäs Sportscamp får du via mejl under vecka 10 (5 mars - 8 mars 2024).

Hur fördelas feriepraktikplatserna?
Feriepraktikplatserna fördelas så långt det är möjligt efter önskemål.

Varför har jag inte fått den period, arbetsområde eller ort jag har sökt?
Det är ingen garanti att få den period, arbetsområde eller ort som man önskat. Att du inte fått det du önskat har till stor del att göra med begränsat antal platser. Du kan bara få en period.

Kan jag få feriepraktik under flera perioder?
Nej, du erbjuds enbart en period.

Kan jag byta feriepraktikplats?
Nej, du kan inte byta plats. Erbjudan plats är det som gäller, det går inte heller att byta under din feriepraktikperiod.

Jag kan inte arbeta erbjuden tid. Kan jag byta?
Nej, det är erbjuden tid som gäller.

Vad gör jag om jag inte vill vara på min tilldelade feriepraktikplats?
Du har valet att tacka nej till din plats men du kommer inte att erbjudas en annan feriepraktikplats.

Måste jag verkligen ha utdrag ur belastningsregistret?

På många av våra arbetsplatser finns barn därför är det viktigt att du tar med ett belastningsregisterutdrag.

Om din arbetplats kräver ett udrag från belastningsregistret måste du uppvisa det först innan du kan skriva under anställningsavtalet. Har du inte ett utdrag med dig kommer du att förlora din plats.

Beställ ett i god tid då det kan ta några veckor innan du får det.

Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?
Du beställer ditt belastningsregister via polisens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad ska jag göra med registerutdraget?
Du visar det för din arbetsgivare dag ett. Har du inte ett utdrag med dig kommer du att förlora din plats.

Vad är belastningsregistret för något?
När du arbetar med vissa saker, till exempel med barn behöver du beställa ett utdrag ur belastningsregistret. Belastningsregistret är ett brottsregister som förs av Polismyndigheten enligt lagen (1998:620) om belastningsregister som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande av ordningsbot eller fått åtalsunderlåtelse.

Varför fick jag ingen feriepraktikplats?
Om du inte tackat ja till din feriepraktik så får du ingen eller om något annat har blivit fel. Vid frågor kontaktar du Arbetsmarknadsenheten på feriepraktik@markaryd.se eller via växeln 0433-720 00.

Vilka arbetsuppgifter har jag?
Det beror på vilken arbetsplats du hamnar på, prata med din handledare.

Vem är min handledare?
I meddelandet med erbjudande av plats får du information om vem/vilka som kommer vara handledare på din feriepraktikplats. Du får också kontaktuppgifter till handledare.

Hur gör jag med anställningsavtalet?

Din första arbetsdag kommer du få börja med att skriva under ditt anställningsavtal. Läs igenom och kontrollera att uppgifterna stämmer. Skriv därefter under anställningsavtal och din handledare skickar det sen tillbaka till oss.

Om din arbetplats kräver ett udrag från belastningsregistret måste du uppvisa det först innan du kan skriva under avtalet. Har du inte ett utdrag med dig kommer du att förlora din plats.

Får jag ta ledigt under min feriepraktik?
Nej, vi förutsätter att du arbetar den period du tackat ja till.

Vad händer ifall jag missköter mig eller mina arbetsuppgifter?
En feriepraktik är en riktig anställning, där arbetsgivaren förväntar sig att du sköter dina arbetsuppgifter. Om din arbetsgivare anser att du inte sköter dina arbetsuppgifter kan de säga upp din anställning.

Har du frågor gällande anställningsavtal kan du vända dig till kommunens HR-avdelning. Du når dem via växeln 0433-720 00.

Hur avslutar jag min feriepraktiksanställning?
Vill du avsluta din feriepraktiksanställning vänder du dig till din arbetsgivare. Du har två veckors uppsägningstid.

Hur gör jag om jag upplever att jag blivit illa behandlad?
Upplever du att du har blivit kränkt, diskriminerad eller utsatt för personangrepp ska du omedelbart kontakta din handledare/arbetsgivare. Din arbetsgivare kontaktar därefter HR-avdelningen.

Hur gör jag om jag blir sen till min feriepraktik?
Vi förutsätter att du sköter dina tider. Skulle det hända att du av någon anledning har blivit försenad ska du omedelbart kontakta din handledare.

Hur lång lunch får jag?
Eftersom du arbetar 4 timmars har du ingen lunch.

Hur lång arbetsdag har jag?
Du arbetar 4 timmar per dag.

Hur gör jag ifall jag blir sjuk?
Ifall du blir sjuk är det mycket viktigt att du sjukanmäler dig till din arbetsplats varje dag och att du skriver sjuk i din tidrapport. Sjuklön betalas ut om du arbetat minst 2 veckor.

Får jag ha ytterligare ett arbete samtidigt som feriepraktiken?
Ja, det går bra så länge det inte stör din feriepraktik som du fått via kommunen.

Det har dragits skatt på min lön, varför då?
Om du tjänar mindre än 24 238 kr under år 2024 kan du begära intyg från Skatteverket så det inte dras någon skatt. Du måste lämna in ansökan samtidigt som din tidrapport när du slutar din feriepraktik annars dras skatt. Har du inte gjort det eller tjänat mer än 24 238 kr kommer det dras skatt på din lön.

Intyget hittar du på skatteverket Intyg för utbetalning av lön utan skatteavdrag Länk till annan webbplats. eller längst ner på Markaryds kommuns hemsida, markaryd.se/feriepraktik.

Har du fler frågor kring din lön kontaktar du Lönekontoret. Du kan nå Lönekontoret på 0433 – 720 00.

Har du fler frågor kring feriepraktik kan du kontakta oss på:

feriepraktik@markaryd.se
0433 - 720 00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 mars 2024 12:52
Sidansvarig: Lina van der Putten