Att jobba som ledare

Ledare

Utbildning och kompetensutveckling för Markaryds kommuns medarbetare är en viktig del i kommunens personalpolitik. För medarbetare som har en ledarroll erbjuds olika utvecklingsmöjligheter.

Samtliga chefer i Markaryds kommun bjuds regelbundet in till chefsdagar. Syftet är att skapa en mötesplats för information och kompetensutveckling för kommunens chefer.

Målet är att du som chef ska ha rätt förutsättningar och kompetens för att lyckas i ditt uppdrag. Som stöd till dig finns bland annat kommunstyrelseförvaltningens olika stödfunktioner där till exempel kommunikation, HR, ekonomi och IT ingår.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2021 15:39