Ledarforum 11 maj 2022

Ledarforum

Onsdagen den 11 maj 2022 samlades samtliga chefer på Markaryds kommun för att tillsammans ta del av ett, minst sagt efterlängtat Ledarforum. "Förutom att jag själv ges möjlighet att utvecklas och ta intryck av andra så får vi i chefsleden nu chansen att visa att vi lever upp till kommunens nya värdegrund", säger Anna-Karin Pålsson, verksamhetschef IFO, socialförvaltningen.

Onsdagens ledarforum är det första på länge, alla som besitter en chefsroll inom Markaryds kommun är inbjudna till Vetenskapshuset för en dag tillsammans. Temat är kommunens värdegrund och det är värdeorden engagemang, tillit och tillsammans som står i fokus.

Stämningen strax före välkomnandet inne vid entrén på Vetenskapshuset är upprymd. Många entusiastiska ansikten syns i vimlet när chefer från kommunens alla förvaltningar ges en stunds möjlighet till mingel.

Från scenen i lokalen intill hörs trubadurerna Lars Gahlin och Ola Brandt när de sjunger upp sina röster med en låt av Whitesnake. Föreläsaren Anders Lundin, som med sina träffsäkra liknelser från sin egen barndom kommer att dra paralleller till kommunens nya värdegrund, tar hjälp av teknikern för att rigga sin dator till stora tv-skärmen - allt som pågår i byggnaden tycks ske med en nästan oundviklig entusiasm och tillförsikt inför dagen på Vetenskapshuset.

I klickar om tre-fyra personer från vitt skilda delar i kommunorganisationen står deltagarna runt om i entréplanet och skapar nya relationer, samverkansmöjligheter och erfarenhetsutbyten.

Det har, enligt Klas Lundström, tillförordnad förvaltningschef på arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, en längre tid funnits ett behov av att få utbyta erfarenheter och samverka på ledningsnivå. Ledarforumen kommer att stilla det behovet, menar han:

– Primärt handlar detta för mig om att vi får se vilka som är chefer i kommunen. Det är himla välkommet att få sätta ansikten till alla namn.

Två eller tre gånger årligen

Tanken är att ledarforumen framöver sker två-tre gånger årligen. Konceptet, med inspirationsföreläsare och en dagordning som grundar sig i kommunens nya värdegrund, ska ligga kvar.

– ENGAGEMANG, TILLIT och TILLSAMMANS, ska även ligga till grund för de nästkommande sammankomsterna, säger John Karlsson, näringslivschef.

Elisabeth Fock, kommunchef, menar att äntligen få träffas "live" blir som en nystart för alla chefer. Att det behövs efter att ha legat i träda och att man längtat efter naturliga erfarenhetsbyten mellan verksamheterna. Det stora skälet till att det dröjt så länge är pandemin.

Vid något tillfälle har vi kört ledarforum digitalt, men bäst fungerar det om du tidigare sett och arbetat med den du ska nätverka med. Så känslan är att det var riktigt länge sedan, säger Elisabeth Fock som betonar att hur vi möter och är mot varandra är grunden för hur trygghet uppstår eller inte uppstår.

Det gäller alla typer av relationer. Relationen med dina barn, dina klasskamrater, på arbetsplatsen och så vidare. Känner du dig trygg i mötet med andra, då är allt möjligt, säger Elisabeth Fock och poängterar att arbetsplatsens kultur och att vara varandras goda arbetsmiljö är direkt avgörande för trivseln och tryggheten.

Trygga människor hjälper varandra, delar varandras erfarenheter och gör varandra bättre. Därför är värdegrunden viktig!

Vi frågar några chefer...

 1. Vad skulle du säga generellt om behovet av ledarforum?
 2. Vad hoppas du i långa perspektivet dessa sammankomster ska resultera i/leda till?
 3. Vad önskar du se att dagens ledarforum konkret ger?

Anna-Karin Pålsson, verksamhetschef IFO, socialförvaltningen

 1. "Det är viktigt att vi i lugn och ro har möjlighet att sitta tillsammans och bygga relationer, som i sin tur bygger tillit. Chefsskap kan vara ensamt, då ger ledarforum möjlighet att hitta samverkanspartners."
 2. "Förutom att jag själv ges möjlighet att utvecklas och ta intryck av andra så får vi i chefsleden nu chansen att visa att vi lever upp till kommunens nya värdegrund."
 3. "En lust att träffas igen."

Emma Johansson, biträdande kostchef, tekniska förvaltningen

 1. "Det är välkommet att få ett ansikte på cheferna. Det är svårare att bygga relationer via exempelvis mejl än när man får träffas och lära känna varandra."
 2. "Att detta blir en arena eller ett forum där vi är tillsammans, öppnar möjligheter att samverka och har en kommunikation som är öppen - precis som värdegrunden säger. Men också att hitta de mindre relationerna i den stora gruppen."
 3. "Jag är ny på min tjänst så jag uppskattar möjligheten att få träffa och prata med folk jag kanske sett i korridorerna men inte hunnit tala med."

Asim Serdarevic, chef tekniska förvaltningen

 1. "Att detta blir en slags nystart. Framförallt det"
 2. "Att de leder till en stark gruppsammanhållning och kompetensutveckling."
 3. "Att värdegrundsstommen på detta vis får en ännu tydligare förankring hos alla chefer. Att vi blir ambassöderer och förmedlar värdegrunden vidare i vår organisation - att det känns genuint och äkta."

Pontus Karlsson, IT-chef

 1. "Det finns ett stort behov av att träffas och få ett ansikte på varandra. Vi får möjlighet prata verksamhet och utveckling på ett helt annat sätt än när vi använder telefon, mejl eller annat."
 2. "Att vi främst lär kanna varandra och kan ta hjälp av varandra på ett annat och enklare sätt än tidigare. Ökad grad av samverkan - det hoppas jag på."
 3. "En trevlig och positiv tillställning."
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Förstora bilden
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 maj 2022 15:16