Bygglovshandläggare - Laszlo Harmath

Bygglovshandläggare, Laszlo Harmath

 • Vad jobbar du som?
  Bygglovshandläggare och byggnadsinspektör
 • Vilka är dina huvudsakliga arbetsuppgifter?
  Arbetsuppgifterna innefattar handläggning av lovärenden såsom bygg-, rivnings- och marklov, anmälan och tillsynsärenden enligt plan- och bygglagen samt en hel del samrådsmöten, platsbesök på byggarbetsplatser samt rådgivning till allmänheten.
 • Vad är det bästa med ditt jobb?
  Arbetet är roligt, varierande och utvecklande och att man har mycket kontakt med kommuninvånarna. Jag hjälper sökanden från inlämnad lovsansökan till att dem får sitt slutbesked och får börja använda sin byggnation, vilket alltid skapar stor glädje. Till detta finns mycket kompetens inom myndigheten som i sin tur skapar en stimulerande miljö att arbeta i.
 • Hur hamnade du på Markaryds kommun?
  Jag har sedan tidigare arbetat som bygglovshandläggare och byggnadsinspektör men valde att prova något nytt och bytte därmed inriktning inom byggbranschen. Under tiden som gick började jag att sakna mina tidigare arbetsuppgifter och kände ett starkt intresse att återigen börja arbeta med dessa samt att jag dessförinnan vet att Markaryds kommun är en bra och trygg arbetsgivare.
 • Hur blir man en riktigt bra bygglovshandläggare?
  Man behöver snabbt kunna sätta sig in i många skilda frågor och vara intresserad av plan- och bygglagen. Arbetsuppgifterna erfordrar mycket kommunicering och samverkan med inblandade aktörer samt att man behöver stå på sig och fatta beslut, även sådana som inte är tycks bekväma. Det är även viktigt att kunna uttrycka sig väl i tal och skrift. Det är en fördel att vara noggrann och stresstålig eftersom det många gånger hanteras flera frågor samtidigt i ett högt tempo.
 • Vad uppskattar du hos Markaryds kommun som arbetsgivare?
  Det är en bra och trevlig arbetsplats med många trevliga kollegor. Jag gillar även våra lokaler som inger en trevlig atmosfär och som ligger bra till på Drottninggatan. Det är också stimulerande att vara på en arbetsplats som arbetar med betydelsefulla och ständigt aktuella frågor.
 • Kan du ge ett råd till någon som vill bli bygglovshandläggare i Markaryds kommun!
  Har du intresse av att arbeta inom en myndighet och med mycket kompetens? Här ställs vi ständigt inför nya bygglovsutmaningar. Variationen på ärenden inom plan- och bygglagen är stor vilket gör att det aldrig blir långtråkigt. Vi inom miljö- och byggenheten arbetar med hela bygglovsprocessen från att granska bygglovsansökningar till att kunna ge tillstånd för att en byggnad får tas i bruk. Man får även en hel del kontakt med byggherrar, entreprenörer och kontrollansvariga vilket också uppskattas väldigt mycket. Med andra ord är man delaktighet i kommunens samhällsutbyggnad samt ges möjlighet att bidra till en god bebyggelsemiljö.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 juni 2021 15:39