Sommarjobb för ungdomar

Du som är mellan 15-17 år gammal kan söka sommarjobb i Markaryds kommun.

Under 2017 var 174 stycken ungdomar som sökte sommarjobb. Du kan bland annat få prova på att jobba inom äldreomsorgen, fritids, förskola eller vaktmästeri under tre veckor i sommar.

Det är krav på att du är folkbokförd i Markaryds kommun och du måste ha fyllt 15 år när sommarjobbet börjar. Om du är asylsökande ungdom krävs samordningsnummer från Skatteverket och AT-UND (ett beslut från Migrationsverket undantag från skyldigheten att ha arbetstillstånd).

Genom våra sommarjobbsplatser hoppas vi att du som är ung får en inblick i arbetslivet och kanske hjälpa dig att välja yrke i framtiden. Som arbetsgivare vill vi visa vår breda verksamhet. Kanske väljer du att så småningom arbeta inom den kommunala verksamheten.

Sommarjobben är uppdelade i tre perioder
2018 var perioderna uppdelade som följande
• Period 1: v.25-27
• Period 2: v. 28-30
• Period 3: v.31-33

Du arbetar fyra timmar per dag.
På många av våra arbetsplatser finns barn, därför måste du fylla i blanketten
"Begäran om utdrag för Förskoleverksamhet/...länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster" och skicka till Polisen.
Svaret från Polisen skickas till din hemadress.
Tänk på att inte öppna kuvertet du får från Polisen.

 • Vem kan söka sommarjobb?
  Du som är mellan 15-17 år gammal kan söka om feriearbete i Markaryds kommun
 • Jag skrev fel i ansökan, kan jag ändra själv?
  Ja det går bra att ändra i ansökan fram till att ansökningstiden gått ut.
 • Hur stor är chansen att jag får sommarjobb?
  Markaryds kommun erbjuder alla ungdomar som söker sommarjobb ett jobb.
 • Hur ansöker jag?
  Du ansöker via It’s learning som är en plattform för kommunens skolungdomar eller via kommunens hemsida.
 • Måste jag ha tidigare erfarenhet?
  Nej du behöver inte ha tidigare arbetslivserfarenhet.
 • Jag bor varannan vecka i Markaryds kommun – kan jag söka ändå?
  Du måste vara folkbokförd i Markaryds kommun.
 • Hur lång period måste jag arbeta?
  Du måste arbeta under tre veckor, 4 timmar/dag.
 • Kan jag ordna min plats själv?
  Ja du kan ordna en plats själv men då blir det inte via Markaryds kommun.
 • När får jag veta om jag fått arbete?
  Under vecka 18-19 är det utskick till arbetsplatserna samt avtalsskrivning med alla ungdomar som fått erbjudande om feriearbete.
 • Hur fördelas jobben?
  Jobben fördelas så långt det är möjligt efter önskemål, därför är det viktigt att önska fem olika arbetsplatser.
 • Varför har jag inte fått den period, arbetsområde eller ort jag har sökt?
  Det är ingen garanti att få den period, arbetsområde eller ort som man önskat. Att du inte fått det du önskat har till stor del att göra med begärnast antal platser.
 • Kan jag byta jobb?
  I normalfallet nej, men om en situation skulle uppstå försöker vi givetvis lösa det så bra som möjligt.
 • Jag kan inte arbeta erbjuden tid. Kan jag byta?
  Det är erbjuden tid som gäller och vi kan inte lova att något byte går att ordna. 
 • Måste jag verkligen ha utdrag ur belastningsregistret?
  På många av våra arbetsplatser finns barn därför är det viktigt att du tar med ett belastningsregister, har du inte med det när du ska börja jobba förlorar du din jobbplats.
 • Hur skaffar jag utdrag ur belastningsregistret?
  Du beställer ditt belastningsregister via polisens hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
 • Vad ska jag göra med registerutdraget?
  När du får ditt registerutdrag ska du inte öppna brevet utan ta med det till din arbetsplats när du börjar sommarjobba.
 • Vad är belastningsregistret för något?
  Belastningsregistret är ett brottsregister som förs av Polismyndigheten enligt lagen (1998:620) om belastningsregister som bland annat innehåller information om den som ålagts påföljd för brott genom dom, beslut, strafföreläggande av ordningsbot eller fått åtalsunderlåtelse.
 • Varför fick jag inget jobb?
  Om du inte skriver på avtalet i tid förlorar du din sommarjobbsplats eller om något annat
  har blivit fel. Du kan alltid ringa för att höra vad som blivit fel ifall du inte fått något jobb.
 • Får jag ta ledigt under mitt sommarjobb?
  Det får du ta med din arbetsplats. Önskemålet är att du arbetar de tre veckorna som du blivit erbjuden.
 • Hur gör jag om jag inte trivs?
  I första hand vänder du dig till din handledare på jobbet och därefter till kontaktpersonen som anordnar sommarjobb.
 • Vilka arbetsuppgifter har jag?
  Det beror på vilken arbetsplats du hamnar på, t.ex. inom äldreomsorgen får du baka, duka fram vid frukost/lunch/fika och ta ut de äldre på en promenad.
 • Vem är min handledare?
  I samband med att avtalet skickas ut till dig får du även information om vem din handledare är och kommer att vara under din arbetstid.
 • Hur gör jag om jag blir sen till jobbet?
  Ring till din jobbplats och meddela att du blir sen, det är bättre än att bara trilla in 30 minuter sen.
 • Hur lång lunch får jag?
  Eftersom du arbetar 4 timmars får du ingen lunch.
 • Hur lång arbetsdag har jag?
  Du arbetar 4h/dag som ska arbeta period 1 arbetar 5h/dag eftersom de jobbar in midsommarafton.
 • Hur gör jag om jag blir sjuk?
  Ifall du blir sjuk är det mycket viktigt att du sjukanmäler dig till din arbetsplats.
 • Får jag ha ytterligare ett arbete samtidigt som sommarjobbet?
  Ja det går bra så länge det inte stör ditt feriearbete du fått via kommunen.
 • Vilken lön får jag?
  Lönen är en timlön som regleras enligt avtal.
 • Hur betalas lönen ut?
  Lönen betalas ut till ditt bankkonto som du lämnat uppgift om.
 • När betalas lönen ut?
  Lönen betalas ut månaden efter avslutat arbete och inlämnad tidredovisning.
 • Måste jag betala skatt?
  Bestämmelser om skatt hittar du på www.skatteverket.selänk till annan webbplats. Skatt är inkomstbaserat och individuellt beroende på om du arbetat tidigare under året.
 • Vem kontaktar jag om jag fått fel lön?
  Du tar kontakt med lönekontoret i Markaryds kommun. Viktigt är att du uppger/redovisar rätt antal timmar som du har arbetat för att förhindra felaktigheter.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Göran Elgmark

Personalchef

goran.elgmark@markaryd.se
0433-72027

Elisabeth Fock

Förvaltningschef

elisabeth.fock@markaryd.se
0433-72059