Försäljning av Folköl & Tobak

Oavsett om man vill sälja folköl eller tobak till allmänheten måste du först och främst anmäla detta till Socialförvaltningen i Markaryds kommun.

Folkölsförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja folköl till allmänheten ska anmäla detta till socialförvaltningen senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.

Tobaksförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja tobaksvaror till allmänheten ska anmäla detta till socialförvaltningen senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.

Tillsynsavgifter
Avgiften är 1 000 kronor/år oavsett om du anmäler enbart försäljning av en eller båda av folköl- eller tobaksförsäljning. Totalsumman är ändå 1 000 kronor. Har du även anmält försäljning av receptfria läkemedel till Läkemedelsverket så är den totala tillsynsavgiften ändå 1 000 kronor.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Bengt Göran Söderlind

Näringslivschef

bengt-goran.soderlind@markaryd.se
0433-72023