Försäljning av Folköl & Tobak

Från den 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd för att sälja tobak och liknande produkter. För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du göra en anmälan till kommunen.

Tobakslagen innebär att du som vill sälja tobak och liknande produkter behöver söka tillstånd för det hos oss på kommunen. Lagen skärps den 1 juli 2019 eftersom riksdagen vill förbättra folkhälsan genom att minska tobaksanvändningen i Sverige.

Folköl och e-cigaretter

För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du först ha anmält försäljningen till kommunen. När anmälan gjorts, registrerar vi ditt försäljningsställe och skickar ett anmälningsbevis till dig. Du debiteras en årlig tillsynsavgift för försäljningen.

Om du skulle sluta sälja produkterna eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler det till kommunen så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Tillsynsavgift tas ut fram till den tidpunkt då din anmälan kommer in till kommunen.

Tobak och liknande produkter

För att din ansökan ska bli godkänd krävs att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i tobakslagen. Du ska inte ha skulder hos Kronofogden, inte ha några anmärkningar hos Skatteverket eller förekomma i polisens belastningsregister för allvarlig brottslighet.

Det ställs även krav på egenkontroll kring hur du arbetar med märkning och innehållsdeklaration, att ditt försäljningsställe har tydlig skyltning om åldersgränsen för tobaksköp, ålderskontroll, att personalen får den information och stöd de behöver för att kunna följa lagar och regler, samt att förpackningar av tobaksvaror uppfyller kraven om identitets- och säkerhetsmärkning.

Du som sedan tidigare har gjort en anmälan om din försäljning får fortsätta att sälja produkterna tills kommunen har tagit ställning till din tillståndsansökan. För att få fortsätta din försäljning måste du ansöka om tillstånd senast den 1 november 2019.

Tillståndsavgift tobak, från 1 juli 2019

Kommunen tar ut en självkostnadsavgift för din ansökan om tobaksförsäljning. I Markaryds kommun är avgiften 6 000 kr för en ansökan om försäljningstillstånd.

Utökat rökförbud ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar.
Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Spårbarhet och säkerhetsmärkning bestämmelserna kommer från EUs
tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.
De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 4 juli 2019

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
0433-72064