Försäljning av Folköl & Tobak

Oavsett om man vill sälja folköl eller tobak till allmänheten måste du först och främst anmäla detta till Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun.

Folkölsförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja folköl till allmänheten ska anmäla detta till Miljö- och byggenheten senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.

Tobaksförsäljning
Du som i affärsverksamhet ska sälja tobaksvaror till allmänheten ska anmäla detta till Miljö- och byggenheten senast när försäljningen börjar. Du gör det i den kommun där försäljningen sker.

Tillsynsavgifter
Avgiften är 1 000 kronor/år oavsett om du anmäler enbart försäljning av en eller båda av folköl- eller tobaksförsäljning. Totalsumman är ändå 1 000 kronor. Har du även anmält försäljning av receptfria läkemedel till Läkemedelsverket så är den totala tillsynsavgiften ändå 1 000 kronor.

Ny tobakslag
Huvuddragen i den nya lagen är:
Tillståndsplikt för handel med tobaksvaror införs. Dels i detaljhandeln vid försäljning till konsument, men även för partihandeln vid försäljning till detaljhandeln. Tillstånden förenas med ett lämplighetskrav och det är kommunen som ansvarar för hanteringen.
Utökat rökförbud ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar.
Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.
Spårbarhet och säkerhetsmärkning bestämmelserna kommer från EUs
tobaksproduktdirektiv och är ett led i att minska den illegala handeln.
De flesta förändringarna träder i kraft den 1 juli 2019.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 april 2019
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
0433-72064