Försäljning av Folköl & Tobak

Sedan den 1 juli 2019 behöver du söka tillstånd hos kommunen för att få sälja tobak och liknande produkter. Vill du sälja folköl eller e-cigaretter görs istället en anmälan.

För att din ansökan ska bli godkänd krävs att din verksamhet lever upp till de krav som ställs i tobakslagen. Kommunen prövar din lämplighet utifrån det material som skickas in tillsammans med ansökan samt genom att skicka remisser till Polisen och Skatteverket. För att ansökan ska anses som komplett behöver du även skicka in egenkontrollprogram, registreringsbevis från Bolagsverket samt uppgifter om ägarförhållande m.m.

Ansökningsblankett, bilagor och anvisningar till ansökningen finns på e-tjänster.

Egenkontroll

För att se till att personalen följer kraven som ställs i lagen behöver du ha ett uppdaterat egenkontrollprogram som ska visa hur du arbetar med märkning och produktpresentation, ålderskontroll, skyltning om åldersgräns, identitets- och säkerhetsmärkning, marknadsföring samt information och stöd till personal.

Egenkontrollprogrammet ska ses över och uppdateras vid behov minst en gång per år och ska vara tillgängligt för alla i personalen. Information om hur ett egenkontrollprogram ska vara utformat finns att hämta i Folkhälsomyndighetens vägledning för egenkontroll vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Det finns även en mall att ta hjälp utav på e-tjänster.

Ekonomisk och personlig lämplighet

För att få ett tillstånd krävs det att du visar ekonomisk lämplighet samt att du inte förekommer i polisens brottsregister för grövre brott eller hos Kronofogden. Därför är det viktigt att du tillsammans med din ansökan skickar in "bägaran om uppgifter för tobakstillstånd" till Skatteverket för företaget samt alla personer med betydande inflytande (PBI). Personer med betydande inflytande i företaget kan vara till exempel VD, styrelseledamot, bolagsman, aktieägare med betydande inflytande eller anställda med generalfullmakt att företräda bolaget.

Kommunen bedömmer även företagets lämpligheten genom att kontrollera årsredovisningar, eventuella finansieringsplaner samt kreditupplysningar.

Avgift

Kommunen tar ut en självkostnadsavgift för din ansökan om tobaksförsäljning. I Markaryds kommun är avgiften 6 000 kr för en ansökan om försäljningstillstånd. Beloppet ska vara inbetalt innan ansökan skickas in och kvitto på betald tillståndsavgift ska bifogas med ansökan. Se anvisningar till ansökan på e-tjänster.

Anmälan om försäljning av folköl och e-cigaretter

För att få sälja folköl och e-cigaretter måste du först ha anmält försäljningen till kommunen. När anmälan gjorts, registrerar vi ditt försäljningsställe och skickar ett anmälningsbevis till dig. Du debiteras en årlig tillsynsavgift för försäljningen.

Om du skulle sluta sälja produkterna eller säljer din butik är det viktigt att du direkt anmäler det till kommunen så att vi kan avregistrera ditt försäljningsställe. Tillsynsavgift tas ut fram till den tidpunkt då din anmälan kommer in till kommunen.

Utökat rökförbud

Ett flertal nya platser utomhus omfattas av rökförbudet, särskilt uppmärksammat är det slopade undantaget på uteserveringar till restauranger och caféer. Andra platser är utomhusplatser för inrikes kollektivtrafik, inhägnade platser utomhus huvudsakligen avsedda för idrottsutövning, lekplatser dit allmänheten har tillträde och entréer till lokaler dit allmänheten har tillträde. Rökförbudet omfattar även fler produkter. Utöver tobak är det också förbjudet att använda elektroniska cigaretter, röka örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, t.ex. så kallade rökstenar.
Förbudet gäller även inhalering av förångad eller på annat sätt upphettad tobak.

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvar över att se till att rökförbudet följs på din verksamhet samt vid entrén.

Se Blanketter och e-tjänster

Se Blanketter och e-tjänster

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 juni 2021 13:51

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
043372064