Bekämpningsmedel

Bekämpningsmedel kan användas i olika syften, till exempel för att skydda odlade växter från angrepp från djur och svampar eller för hålla ytor fria från ogräs.

Många bekämpningsmedel är mycket giftiga för växt- och djurliv och kan dessutom vara svåra att bryta ner, vilket medför att de stannar kvar i naturen under lång tid. Var därför noga med att följa doserings- och bruksanvisningar. Det finns alltid en risk att till exempel barn och djur får i sig farliga kemikalier om du inte använder medlen på rätt sätt.

Krav vid spridning och hantering av bekämpningsmedel

I Naturvårdsverkets föreskrifter finns bland annat krav på hur bekämpningsmedel ska förvaras och hanteras, vilka skyddsavstånd som ska hållas samt hur allmänheten ska informeras om spridning. För de som yrkesmässigt använder bekämpningsmedel finns krav på dokumentering i Jordbruksverkets föreskrifter.

Godkända bekämpningsmedel

Du får bara använda bekämpningsmedel som är godkända av Kemikalieinspektionen. Ett sådant godkännande är tidsbegränsat. Även biologiska bekämpningsmedel ska vara godkända av Kemikalieinspektionen.

Det viktigt att du regelbundet kontrollerar att dina bekämpningsmedel fortfarande är godkända. Både den som säljer och den som använder bekämpningsmedel är ansvariga för att kontrollera att preparaten som säljs respektive används är godkända.

Information om vilka bekämpningsmedel som är godkända, behörighetsklass och användningsvillkor finns i Bekämpningsmedelsregistret på Kemikalieinspektionens hemsida.

Klassificering och utbildningskrav

Bekämpningsmedel delas in i tre behörighetsklasser, klass 1, 2 och 3-medel. Medel i klass 1 och 2 får endast användas för yrkesmässigt bruk, medan klass 3 får användas av privatpersoner.

För bekämpningsmedel i klass 1 och 2 krävs att den som använder medlen uppfyller särskilda kunskapskrav, för klass 1 krävs dessutom tillstånd. Länsstyrelsen anordnar utbildningar som leder till sådan behörighet för användning inom lantbruk, skogsbruk, trädgård och grönyteskötsel.

Kontakt

Kompletteringar eller andra frågor gällande ett ärende ska alltid skickas direkt till miljo@markaryd.se

Ange vilken fastighet samt diarienummer som kompletteringen eller er fråga gäller i ämnesraden.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 augusti 2023 11:02