Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

Ansvar och egenkontroll

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att se till att lagstiftningens krav på säkra livsmedel, information och spårbarhet uppfylls. För att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet ska ett system för egenkontroll upprättas.

På Livsmedelsverkets hemsida finns branschriktlinjer som kan vara till hjälp när man utformar sin egenkontroll.

För att egenkontrollen ska bli bra måste företaget uppnå goda grundförutsättningar. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner.

Grundförutsättningar i egenkontrollen omfattar:

 • Utbildning
 • Personlig hygien
 • Lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Information: märkning och redlighet
 • Spårbarhet
 • Faroanalys och HACCP om nödvändigt

I egenkontrollen bör det finnas rutiner som säkerställer att hälsofaror undviks. Till exempel dokumenterad temperaturövervakning vid nedkylning. Mer information finner du på Livsmedelsverkets hemsida. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
0433-72064