Ansvar och egenkontroll

Det är du som verksamhetsutövare som har ansvaret att se till att lagstiftningens krav på säkra livsmedel, information och spårbarhet uppfylls. För att uppfylla kraven för livsmedelssäkerhet ska ett system för egenkontroll upprättas.

På Livsmedelsverkets hemsida finns branschriktlinjer som kan vara till hjälp när man utformar sin egenkontroll.

För att egenkontrollen ska bli bra måste företaget uppnå goda grundförutsättningar. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner.

Grundförutsättningar i egenkontrollen omfattar:

 • Utbildning
 • Personlig hygien
 • Lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Information: märkning och redlighet
 • Spårbarhet
 • Faroanalys och HACCP om nödvändigt

I egenkontrollen bör det finnas rutiner som säkerställer att hälsofaror undviks. Till exempel dokumenterad temperaturövervakning vid nedkylning. Mer information finner du på Livsmedelsverkets hemsida. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
043372064