Ansvar och egenkontroll

Det är du som livsmedelsföretagare som är ansvarig för att maten du säljer eller serverar är säker att äta och har rätt märkning och sammansättning. Därför måste du ha ett system för att kontrollera din verksamhet. Det kallas egenkontroll.

På Livsmedelsverkets hemsida finns branschriktlinjer som kan vara till hjälp när man utformar sin egenkontroll.

För att egenkontrollen ska bli bra måste företaget uppnå goda grundförutsättningar. Det innebär att verksamheten har bra lokaler, lämplig utrustning och goda arbetsrutiner.

Grundförutsättningar i egenkontrollen omfattar:

 • Utbildning
 • Personlig hygien
 • Lokaler, utrustning och underhåll
 • Rengöring
 • Skadedjursbekämpning
 • Temperaturövervakning
 • Vattenkvalitet
 • Varumottagning
 • Information: märkning och redlighet
 • Spårbarhet
 • Faroanalys och HACCP om nödvändigt

I egenkontrollen bör det finnas rutiner som säkerställer att hälsofaror undviks. Till exempel dokumenterad temperaturövervakning vid nedkylning. Mer information finner du på Livsmedelsverkets hemsida. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 september 2021 11:47

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
043372064