Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

Livsmedelskontroll och årlig avgift

Syftet med kontrollen är att säkerställa att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra att konsumera. Redlighet och spårbarhet är också viktigt.

Korrekt information om produkten ska nå ut till konsumenten på ett enkelt sätt, all märkning av livsmedel som säljs ska finnas märkt på svenska till exempel, märkning av livsmedel får inte vilseleda kunden. Om ett livsmedel inte är säkert eller tjänligt måste den kunna återkallas från marknaden och därför är spårbarheten mycket viktig.

Livsmedelsföretagaren betalar en årlig avgift som baserar sig på riskerna i verksamheten. Ju högre risk desto högre avgift. Om miljö- och byggenheten måste göra återbesök på grund av allvarliga brister vid en kontroll tas en extra avgift ut för varje tillfälle. Om man som livsmedelsföretagare kan visa att man har en väl fungerande egenkontroll som fungerar i praktiken kan den årliga avgiften sänkas.

Företag som följer branschriktlinjer eller andra standarder kräver också oftast mindre kontroll, vilket i sin tur kan leda till lägre kontrollavgift.

De kontroller som miljö- och byggenheten utför är att säkerställa att verksamhetsutövaren följer lagen är revision, inspektion och provtagning.

Revisionen är föranmäld och är en större genomgång som görs på anläggningen med fokus på systemet för egenkontroll.

Inspektionen görs oanmäld och då kontrolleras oftast delar av verksamheten.

Provtagning kan vara ett stöd till de föregående kontrollmetoderna samt en
hjälp vid misstänkt matförgiftning. Hur ofta en kontroll utförs beror på
verksamhetens storlek, vilka risker som finns i hanteringen och vilka
konsumentgrupper som serveras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 juni 2019

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
0433-72064