Livsmedelskontroll och årlig avgift

Syftet med kontrollen är att säkerställa att livsmedel som släpps ut på marknaden är säkra att konsumera. Redlighet och spårbarhet är också viktigt.

Korrekt information om produkten ska nå ut till konsumenten på ett enkelt sätt, all märkning av livsmedel som säljs ska finnas märkt på svenska till exempel, märkning av livsmedel får inte vilseleda kunden. Om ett livsmedel inte är säkert eller tjänligt måste den kunna återkallas från marknaden och därför är spårbarheten mycket viktig.

Livsmedelsföretagaren betalar en årlig avgift som baserar sig på riskerna i verksamheten. Ju högre risk desto högre avgift. Om miljö- och byggenheten måste göra återbesök på grund av allvarliga brister vid en kontroll tas en extra avgift ut för varje tillfälle. Om man som livsmedelsföretagare kan visa att man har en väl fungerande egenkontroll som fungerar i praktiken kan den årliga avgiften sänkas.

Företag som följer branschriktlinjer eller andra standarder kräver också oftast mindre kontroll, vilket i sin tur kan leda till lägre kontrollavgift.

De kontroller som miljö- och byggenheten utför är att säkerställa att verksamhetsutövaren följer lagen är revision, inspektion och provtagning.

Revisionen är föranmäld och är en större genomgång som görs på anläggningen med fokus på systemet för egenkontroll.

Inspektionen görs oanmäld och då kontrolleras oftast delar av verksamheten.

Provtagning kan vara ett stöd till de föregående kontrollmetoderna samt en hjälp vid misstänkt matförgiftning. Hur ofta en kontroll utförs beror på verksamhetens storlek, vilka risker som finns i hanteringen och vilka konsumentgrupper som serveras.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2022 16:21