Registrering av livsmedelsverksamhet

Alla restauranger, caféer, mataffärer och övriga som hanterar livsmedel måste anmäla sin anläggning till kommunen och få en registrering.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att dina lokaler är utformade enligt livsmedelslagstiftningen. Tänk på att det är lättare att ändra i en ritning än i verkligheten!

Du måste också ha ett system för egenkontroll. Om du har en egen dricksvattenbrunn måste vattnet analyseras enligt Livsmedelsverkets gränsvärden, mer information finner du på livsmedelsverkets hemsida.

  1. Kontrollera vilken lagstiftning du ska följa!
  2. Fråga din hyresvärd/fastighetsägare om tillåtelse att ha en livsmedelsverksamhet i lokalen/fastigheten.
  3. Ansök om bygglov/bygganmälan för ändrad användning av lokalen hos miljö- och byggenheten i Markaryds kommun. Beslut ska finnas om det krävs.
  4. Ta en första kontakt med kommunens livsmedelsinspektör.
  5. Kontakta och skaffa ett abonnemang på avfallshantering, glöm ej att beställa tömning av fettavskiljare.
  6. Kontakta auktoriserad ventilationsfirma om kraven på ventilation för din typ av verksamhet.
  7. Ta kontakt med brandingenjören.
  8. Ta kontakt med sotaren.
  9. Skicka in anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun.
  10. Ta fram en egenkontroll för din verksamhet före uppstart och håll den uppdaterad efter verksamhetens omfattning.

 Godkännande

För så kallade animalieanläggningar som till exempel slakterier, mejerier och fiskanläggningar, krävs ett godkännande från Livsmedelsverket innan verksamheten startar.

Undantag från registrering

Mycket enkla livsmedelsverksamheter behöver inte alltid registreras. Men kontakta alltid miljö- och byggenheten för att få en bedömning om din verksamhet omfattas av reglerna för registrering eller inte. Exempel på företag som inte ses som ett livsmedelsföretag kan vara en bilverkstad som ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder.  
Livsmedelsverket har en informationsbroschyr om försäljning av små
mängder, du hittar den längst ner på sidan. 

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 september 2019

Kontakt

Helena Axelsson

Miljö o Hälsoskyddsinsp

helena.axelsson@markaryd.se
043372064