Registrering av livsmedelsverksamhet

Har du planer på att sälja någon form av mat eller dryck? Tänk då på att nästan all slags försäljning och servering av livsmedel ska registreras av miljö och byggenheten.

Registrera livsmedelsverksamhet

Om du planerar att starta en livsmedelsbutik, en restaurang, en pizzeria, ett gatukök, ett café eller någon liknande verksamhet, ska du lämna in en anmälan om registrering till miljö och byggenheten senast 14 dagar innan du tänker öppna.

Du kan starta verksamheten 14 dagar efter att anmälan lämnats in (om anmälan är komplett). Det finns inga krav på slutbesiktning innan verksamheten öppnar, men lokalernas utformning och verksamhetens egenkontroll ska vara anpassad för verksamheten.

Om du tar över en verksamhet

En registrering gäller endast för den företagare som beslutet riktats till. Ny ägare innebär alltid att verksamheten måste registreras på nytt.

Tänk också på att meddela förändringar, till exempel om du bygger om, ändrar sortimentet eller upphör med verksamheten, till miljö och byggenheten.

Det är du som verksamhetsutövare som ansvarar för att dina lokaler är utformade enligt livsmedelslagstiftningen. Tänk på att det är lättare att ändra i en ritning än i verkligheten!

Du måste också ha ett system för egenkontroll.

Har du egen dricksvattenbrunn?

Om du har en livsmedelsanläggning som försörjs med dricksvatten från egen brunn, eller har en verksamhet som tillhandahåller dricksvatten till allmänheten, till exempel Bed & Breakfast, ska dricksvattenanläggningen vara registrerad hos miljö och byggnadsnämnden.

För att uppfylla de krav som finns på vattnet är det bra att samla information och dokumentation i ett egenkontrollprogram och vattnet måste analyseras enligt Livsmedelsverkets gränsvärden, mer information finner du på livsmedelsverkets hemsida.

  1. Kontrollera vilken lagstiftning du ska följa!
  2. Fråga din hyresvärd/fastighetsägare om tillåtelse att ha en livsmedelsverksamhet i lokalen/fastigheten.
  3. Ansök om bygglov/bygganmälan för ändrad användning av lokalen hos miljö- och byggenheten i Markaryds kommun. Beslut ska finnas om det krävs.
  4. Ta en första kontakt med kommunens livsmedelsinspektör.
  5. Kontakta och skaffa ett abonnemang på avfallshantering, glöm ej att beställa tömning av fettavskiljare.
  6. Kontakta auktoriserad ventilationsfirma om kraven på ventilation för din typ av verksamhet.
  7. Ta kontakt med brandingenjören.
  8. Ta kontakt med sotaren.
  9. Skicka in anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet till Miljö- och byggenheten i Markaryds kommun 14 dagar innan du tänker öppna.
  10. Ta fram en egenkontroll för din verksamhet före uppstart och håll den uppdaterad efter verksamhetens omfattning.

Godkännande

För så kallade animalieanläggningar som till exempel slakterier, mejerier och fiskanläggningar, krävs ett godkännande från Livsmedelsverket innan verksamheten startar.

Undantag från registrering

Mycket enkla livsmedelsverksamheter behöver inte alltid registreras. Men kontakta alltid miljö- och byggenheten för att få en bedömning om din verksamhet omfattas av reglerna för registrering eller inte. Exempel på företag som inte ses som ett livsmedelsföretag kan vara en bilverkstad som ställer fram en kaffetermos och en kakburk till sina kunder.  
Livsmedelsverket har en informationsbroschyr om försäljning av små
mängder, du hittar den längst ner på sidan. 

 

Blanketter finns på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2022 16:21