Vatten och avlopp i livsmedelslokaler

Vatten

Livsmedelsanläggningar med egen brunn ska anmäla om registring av dricksvattenanläggning. LIVSFS 2017:2

Vattnet från en egen dricksvattenbrunn måste vara av dricksvattenkvalitet. Det krävs minst ett mikrobiologiskt och ett kemiskt vattenprov per år. Om vattnet inte är godkänt kan man behöva installera filter eller annan reningsutrustning som förbättrar vattenkvaliteten.

Man behöver även göra ett separat egenkontrollprogram för sin vattenbrunn. Det ska innehålla uppgifter som djup och typ av brunn, årligt underhåll samt hur ofta vattenprover tas och var (vilken kran).

Om man har kommunalt vatten är det viktigt att det finns rutin för att rengöra ismaskin och kranfilter regelbundet.

Blanketten "anmälan om registrering av dricksvattenanläggning" finns på Blanketter och e-tjänster Öppnas i nytt fönster..

Avlopp

Om du har enskilt avlopp är det viktigt att avloppet klarar av den extra belastning som det blir av livsmedelshanteringen och gästerna till verksamheten. Avloppet ska vara godkänt av miljö- och byggnadsnämnden.
Du bör även undersöka om en liten fettavskiljare kan hjälpa till att förhindra att det blir stopp i avloppet.

Om du har kommunalt avlopp bör du kontakta kommunen för att ta reda på om du behöver en fettavskiljare. Fettavskiljare måste vara av godkänd typ och ska installeras av en fackman. De flesta livsmedelsanläggningar som har restaurangdiskmaskin och någon form av tillagning behöver en fettavskiljare. Markaryds kommun har från och med den 1 mars 2018 ny entreprenör för tömning av fettavskiljare, Värends Miljö AB. 

Huvudmannen är inte skyldig att ta emot spillvatten vars innehåll i ej oväsentlig mån avviker från hushållsspillvattens, vilket innebär att Markaryds kommun inte är skyldiga att ta emot spillvatten som exempelvis innehåller för mycket fett. Frityrolja får inte tillföras den allmänna VA-anläggningen, därför behövs en fettavskiljare. I den politiskt beslutade ABVA (Allmänna bestämmelser för användning av allmänna vatten- och avloppsanläggningar) finns det mer information samt i den informationsbroschyr som har tagits fram i samverkan mellan kommunerna i Kronobergs län.

Det bör finnas golvbrunnar bra utplacerade i lokalerna för att underlätta rengöringen. Golvbrunnarna ska ha vattenlås, galler och vara lättstädade.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 augusti 2022 16:21