Gå ej för nära vattendragen

Beskåda naturens starka krafter på ett säkert avstånd, det finns risk för ras och vattnet är väldigt strömt.

Stäng meddelande

Oljeavskiljare

Oljeavskiljare

Avskiljare används i många olika situationer för att uppfylla ett antal olika krav. Det är viktigt att fastställa varför en avskiljare behövs och vilken specifik funktion den skall uppfylla före val av lämplig storlek och typ av installation.

Enligt Europanormen EN 858-2:2003 som gäller som Svensk standard ska en oljeavskiljare genom femårskontroll och sexmånaderskontroll.

Vid renovering, ombyggnation och nyinstallation ska en oljeavskiljare vara godkänd enligt EN 858 för att få installeras.

Tänk på att olja som avskiljs i oljeavskiljaren klassas som farligt avfall och för ställs det även särskilda krav på anteckningar om avfallsmängd och vem avfallet lämnas till för vidarehantering.

Anmälan om installation ska inkomma till Miljö- och byggnadskontoret.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020

Kontakt

Åsa Lundin

Miljö- o Hälsoskyddsinsp

asa.lundin@markaryd.se
043372061