Serveringstillstånd

Vinglas

Förändringar i handläggare av serveringstillstånd

Från och med den 1 januari 2022 tar miljö- och byggnadsnämnden över ansvaret för serveringstillstånd.

Det här för inte med sig några förändringar i aktuella beslut, utan påverkar enbart din kontaktperson och vem som handlägger framtida ärenden.

När du ska ansöka om serveringstillstånd eller anmäla förändringar kan ni göra det direkt på E-tjänster nedan.

E-tjänster för serveringstillstånd (markaryd.se) Länk till annan webbplats.

Serveringstillstånd

Du gör din ansökan hos den kommun där restaurangen finns. Sökande kan vara ett bolag som har ett organisationsnummer registrerat hos Skatteverket eller en enskild person. Kommunen tar ut en avgift för din ansökan

Ett serveringstillstånd gäller bara för den tillståndshavare som har fått sitt tillstånd beviljat och för den lokal som är angiven i beslutet. Om verksamheten upphör eller flyttas till annan lokalt upphör också tillståndet att gälla.

Tillstånd till servering av alkoholdrycker är inte en rättighet för vem som helst, utan ett förtroende från samhällets sida. Att bedriva alkoholservering är förknippat med ett stort ansvar och skall ske med återhållsamhet. Det får heller inte föranleda olägenheter i fråga om ordning och nykterhet. Därför ställer alkohollagen stora krav både på den som söker tillstånd och serveringslokalernas utformning.

Vid utredning av en ansökan om alkoholservering görs prövning av den sökandes allmänna lämplighet, serveringsställets utformning och serveringsställets belägenhet ur alkoholpolitisk synpunkt. Remisser tas bland annat från polis, skattemyndighet och kronofogdemyndighet. Godkännande från miljöenheten och brandskyddsmyndighet krävs också.

Kraven för permanenta serveringstillstånd är högre än för tillfälliga.

Undantag

Serveringstillstånd krävs dock inte för servering som ordnas:

  • utan vinstintresse
  • i andra lokaler än där det bedrives yrkesmässig försäljning av alkoholdrycker eller lättdrycker
  • vid ett enstaka tillfälle för vissa i förväg bestämda personer
  • utan annan kostnad för deltagarna än kostnaden för inköp av dryckerna.

Alla fyra kriterierna måste vara uppfyllda för att man ska kunna omfattas av undantaget.

Anmälan om ändringar

Om du redan har ett tillstånd och vill ändra det ska du anmäla detta till Miljö- och byggnadsnämnden. Till exempel ombyggnad av serveringslokal eller nya serveringsansvariga. Även betydande förändringar av ägarförhållandena och upphörande av verksamheten ska anmälas. Anmälan om ändring görs på blanketten som du hittar i E-tjänsten.

Kunskapsprov

Du som ansöker om tillstånd till servering av alkohol behöver genomgå ett kunskapsprov. Kunskapsprovet genomförs hos alkoholhandläggaren på kommunen. Du som redan har genomfört prov för högst tre år sedan, eller som redan har ett serveringstillstånd, behöver inte göra ett nytt prov. Avgift för kunskapsprov ska betalas innan kunskapsprov kan genomföras.

Material för inläsning till kunskapsprovet finns på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Avgift

Kommunen tar ut en avgift för handläggning av ansökningar om serveringstillstånd och för tillsynen som kommunen är skyldig att utföra på serveringsställena.

Blanketter och riktlinjer

Kommunens riktlinjer för serveringstillstånd finner ni nedan.
Ansökningar görs på särskilda blanketter som du når E-tjänster. Du kan även höra av dig till alkoholhandläggaren vars kontaktuppgifter finns på denna sida.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 december 2022 15:05