Konsumentrådgivning

Konsumentrådgivning kan hjälpa dig med att ta reda på vilka rättigheter och skyldigheter du har som konsument. Du kan få råd om vad som gäller före och efter köp av varor och tjänster, vilka lagar som gäller vid reklamationer, stöd i att granska avtal och anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden, ARN, exempelvis. Även företagare är välkomna att ställa frågor.

Makraryds kommun har konsumentrådgivning tillsammans med Konsument Ljungby som är ett samarbete mellan nio kommuner.

Konsument Ljungby förhåller sig neutrala och agerar inte ombud. De råd som ges ska endast ses som en allmän vägledning och är inte bindande.

Konsument Ljungby har telefontid:
Måndagar: Klockan 10.00 - 13.00
Torsdagar: Klockan 10.00 - 13.00

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Sidansvarig: Lina Van der Putten

Kontakt

Konsument Ljungby

Telefontid må & to 10-13

konsument@ljungby.se
0771-215 216