Stöd och omsorg

Ensamkommande barn och ungdomar

Ensamkommande barn/ungdommar är personer som är under 18 år och som anländer till Sverige utan någon medföljande vårdnadshavare. Det är migrationsverket som prövar ansökningar för ensamkommande barn/ungdommar. Migrationsverket anvisar till kommunen och det är socialnämnden i Markaryds kommun som ansvarar för barnet/ungdomen.

1 januari 2014 infördes en lagändring som ger Migrationsverket möjlighet att anvisa ensamkommande barn och ungdommar till samtliga kommuner i landet oavsett om kommunen tecknat avtal om mottagande eller inte. Antalet anvisade till kommunen bestäms av ett såkallat fördelningstal. Fördelningstalet för Markaryds kommun är 4 platser för asylsökande under 2018/2019.

I verksamheten arbetar enhetschef David Risell, biträdande föreståndare Ingela Östberg och vägledare. Där finns personal/vägledare under dygnets alla timmar.

Stödboendet Lyktan

Stödbonedet Lyktan är ett boende för ensamkommande asylsökande pojkar och flickor mellan 16 - 21 år. Här bor den unge under tiden som asylärendet prövas av migrationsverket.

Stödboendet Lyktan är också ett boende för ensamkommande pojkar och flickor som har fått uppehållstillstånd i Sverige. På stödboendet bor ungdomarna under tiden de integreras i samhället. De får pedagogiskt stöd av personal för att lära sig att ta hand om sig själv och sitt framtida hem. På Lyktan bor den unge tills hen fyllt 21 år.

När ungdommarna uppnått tillräcklig ålder och mognad för att klara av att bo utan närvarande personal, kan de få möjlighet att flytta ut i en kommunalt hyrd lägenhet, ett steg vidare i stödboendet. De har fortfarande regelbunden kontakt med vägledare från stödboendet men ansvarar själv i huvudsak för sin vardag.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 februari 2021 16:17
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

David Risell

Enhetschef

david.risell@markaryd.se
043372254

Biträdande enhetschef

Ingela Östberg

ingela.ostberg@markaryd.se
0433-72048