Stöd och omsorg

HVB Gnistan

HVB Gnistan är ett boende för barn/unga som är i behov av olika insatser utifrån den enskildes individuella problematik. Vi arbetar utifrån BBIC, barns behov i centrum. Inom vår verksamhet ska den unge mötas med respekt, värdighet och gott bemötande.

I vårt arbete med unga så finns vår grund i det salutogena ledarskapet, personalen är också utbildad i det lågaffektiva bemötandet samt traumamedveten omsorg (TMO).

HVB står för hem vård och boende. HVB Gnistan erbjuder boende för ungdommar i åldern 16-21 år. Unga boende på HVB Gnistan går i skolan eller har en annan individuellt anpassad sysselsättning.

Önskar du mer information om HVB Gnistan är du välkommen att kontakta enhetschef Ingela Östberg eller biträdande enhetschef David Risell.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 20 april 2021 13:18

Kontakt

Ingela Östberg

Enhetschef

ingela.ostberg@markaryd.se
043372048

Biträdande Enhetschef

David Risell

david.risell@markaryd.se
0433-72254