Stöd och omsorg

HVB Gnistan

HVB Gnistan är ett boende för barn/unga som är i behov av olika insatser utifrån den enskildes individuella problematik. Vi arbetar utifrån BBIC, barns behov i centrum. Inom vår verksamhet ska den unge mötas med respekt, värdighet och gott bemötande.

I vårt arbete med unga så finns vår grund i det salutogena ledarskapet, personalen är också utbildad i det lågaffektiva bemötandet samt traumamedveten omsorg (TMO).

HVB står för hem vård och boende. HVB Gnistan erbjuder boende för ungdommar i åldern 16-21 år. Unga boende på HVB Gnistan går i skolan eller har en annan individuellt anpassad sysselsättning.

Önskar du mer information om HVB Gnistan är du välkommen att kontakta enhetschefen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020 14:35

Kontakt

David Risell

Enhetschef

david.risell@markaryd.se
043372254

Ingela Östberg

Enhetschef

ingela.ostberg@markaryd.se
043372197