Barnahus Kronoberg

Barnahus är en samverkan mellan polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin samt barn- och ungdomspsykiatri, när misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp mot barn och ungdomar 0-18 år. Kronoberg läns gemensamma barnahus ligger centralt i Växjö.

Barnahus Kronoberg är en samverkan mellan kommunerna Växjö, Markaryd, Ljungby, Älmhult, Uppvidinge, Tingsryd, Lessebo och Alvesta samt Region Kronoberg, Åklagar,- och Polismyndigheten.

Målet med Barnahus är att ge barn som misstänks vara utsatta för brott den hjälp de behöver i form av rättstrygghet, brottsskydd, gott bemötande och stöd samt vid behov av omgående kris- och behandlingsinsatser. Barnets bästa ska vara i fokus under hela processen.

Ett ärende blir aktuellt på Barnahus Kronoberg via socialtjänsten eller polismyndigheten. Föräldrar och barn kan inte själva boka tid.

Är du anställd inom myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom, samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller kriminalvård omfattas du av anmälningsplikt enligt 14 kapitlet 1 § socialtjänstlagen.

När en anmälan om våld eller sexuella övergrepp kommer in till polis eller socialtjänst kallas alla inblandade aktörer till ett möte på Barnahus då myndigheternas insatser koordineras. Samverkan mellan olika yrkesroller ger en samlad kunskap och kompetens i ärendet.

Barnet/ungdomen tas emot för barnförhör på Barnahus. Där finns väntrum för barn och ungdomar, medicinskt undersökningsrum, intervjurum, medhörningsrum och samtalsrum. Berörda professioner har möjlighet att följa med i polisförhör via tv-skärm och högtalare i ett annat rum. Detta gör att barnet/ungdomen inte behöver upprepa sin berättelse om vad de varit med om. Blir det vänttider under förhörsdagen finns det leksaker, pyssel och spel. I de fall en förälder är misstänkt för ett brott har barnet/ungdomen en trygghetsperson med sig under förhörsdagen, oftast en personal från förskola eller skola.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 mars 2023 11:49
Sidansvarig: Malin Vendel