Vattenläcka i Strömsnäsbruk

Strömsnäsbadet stängt den 7 juli. Vi har för tillfället en mindre vattenläcka i Strömsnäsbruk, i nuläget är endast Strömsnäsbadet drabbat.

Stäng meddelande
Stöd och omsorg

Öppenvård

Öppenvården i Markaryds kommun erbjuder olika former av stöd till barn, ungdomar och föräldrar.

Familjebehandlarna arbetar i familjer med att ge stöd till barn och deras föräldrar. Det kan handla om relationsproblem, missbruk, dåligt mående eller olika former av våld eller övergrepp. Insatser kan ges som ett bistånd enligt socialtjänstlagen eller kan det ges som en serviceinsats. Då kontaktar man familjebehandlarna och erbjuds att träffa dem högst 5 gånger. Behövs stödet en längre tid utreds behovet av insats.

Familjebehandlarna har, liksom övriga socialförvaltningen, tystnadsplikt.

Öppenvården kan erbjuda stöd i form av föräldrastödsgrupper och olika former av gruppverksamhet för barn:

Funktionell familjeterapi (FFT) är en behandlingsbetod som bygger på forskning och erfarenhet av hur bland annat kommunikation påverkar familjen. Målgrupp är ungdomar i ålder 11-18 årsom har ett utagerandebeteende till exempel skolkar, lätt hamnar i konflikt eller har missbruksproblem.

Familjeförskola är en gruppverksamhet som vänder sig till föräldrar som har barn i förskoleåldern och som önskar stöd i föräldraskapet. Gruppen består av två till fyra familjer.

Repulse är en arbetsmetod som riktar sig till barn, unga och vuxna. Metoden innebär att man arbetar med impulskontroll och sociala färdigheter.

Parenting Young Children (PYC) är ett hembaserat föräldrastödsprogram som syftar till att stödja inlärning och utveckling av föräldraförmågan hos personer med kognitiva svårigheter.

BRA-samtal är samtal med barn i åldern 7-18 år som har en förälder eller en annan vuxen omsorgsperson som har en funktionsnedsättning, en sjukdom, ett missbruk eller som har en nära anhörig som avlidit.

Bubblan är en gruppverksamhet för barn som upplevt seperationer. Här får dom möjlighet att träffa andra barn i samma situation. Gruppen består av högst sex barn i åldern 7-13 år som träffas tio gånger en eftermiddag i veckan.

Gruppverksamhet för barn som lever med eller har levt med en förälder som har ett missbruk eller lever i en miljö där det förekommer våld kan fås via Familjefrid Kronoberg. Stödet ges antingen i Växjö eller Markaryd.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020 14:35
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Ingela Östberg

Enhetschef

ingela.ostberg@markaryd.se
043372048