Våld och hot i nära relationer

Lever du i en situation där det förekommer kränkningar, hot eller våld? Förekommer våld i din närhet har du rätt till stöd och hjälp! Här hittar du information om olika typer av hot och våld, samt var du kan vända dig vid behov av stöd.

Våld är varje varje handling riktad mot en annan person som skadar, smärtar, skrämmer eller kränker. Det är också en våldshandling att tvinga någon att göra något mot sin vilja eller att tvinga någon att sluta med något han eller hon vill.

Våld i nära relationer är inte ett privat problem. Samhället har ett ansvar att skydda de personer som utsätts för eller lever med hot och kränkningar.

 • Fysiskt - slag, sparkar eller med tillhyggen
 • Psykiskt - hot, kontroll, kränkningar eller svartsjuka
 • Sexuellt - påtvingade sexuella handlingar
 • Ekonomiskt - kontroll över pengar och tillgångar
 • Latent - rädsla för våld, stämning i hemmet
 • Försummelse - ej ge mat, dryck, medicin vid sjukdom
 • Hedersrelaterat - hot, tvång, våld och mord som har sin grund i kontrollen av kvinnors sexualitet

Om du eller någon som står dig nära är i akut behov av hjälp med fara för liv och hälsa ska du ringa SOS Alarm på telefonnummer 112.

Om du har frågor eller vill lämna tips om våld kan du kontakta polisen på telefon 114 14. Du kan också kontakta socialtjänsten.

Du har möjlighet att lämna en orosanmälan via e-tjänst.

Klicka på länken nedan för att komma till orosanmälan.

Oro att vuxen far illa - orosanmälan - Markaryds kommun Länk till annan webbplats.

Socialtjänsten har det yttersta ansvaret att hjälpa människor i utsatta situationer. Tillsammans med dig utreder vi din situation och kan erbjuda olika stödinsatser. I det akuta skedet kan stödet handla om praktisk hjälp med ekonomi och boende.

Stödet kan också vara en samtalskontakt för att ge dig möjlighet att bearbeta dina upplevelser av våld i nära relationer och hjälpa dig till en förändring av din livssituation.

Genom Familjefrid Kronoberg, som är en verksamhet som sker i samarbete mellan Region Kronoberg och länets kommuner kan du få hjälp med att stävja våld i relationer där förövare och offer står varandra nära. Stöd kan ges både individuellt och i grupp. Stöd kan ges till barn, kvinnor och män. Stöd kan ges till både offer och förövare.

Har du utsatt någon annan för våld i en nära relation?

 • Har du svårt att kontrollera din ilska?
 • Blir du lätt svartsjuk och kontrollerande?
 • Har du varit nära att använda våld mot någon närstående?
 • Har du knuffat, slagit, skrämt eller på annat sätt skadat någon i din närhet?
 • Är du rädd att gå över gränsen?

Det finns stöd att få. Om du har barn kan du ävern få stöd i din föräldraroll.

Du kan få hjälp med:

 • Stödsamtal
 • Hjälp att se orsaker till våldet och vilka konsekvenser det får för din omgivning.
 • Kunskap om hur du kan hantera ilska genom att hitta alternativ till våld.

Kontakta oss så vi kan hjälpa dig. Du kan vara anonym och mu vill.

vid akut fara ring alltid 112.

Välj att sluta

Om du vill få hjälp att föändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende kan du även ringa eller mejla till den nationella linjen Välj att sluta Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 2 januari 2024 10:20
Sidansvarig: Malin Vendel