Bidrag till kvalitetshöjande insatser

Föreningslivet har på många sätt bidragit till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stödja civilsamhällets arbete finns bidrag till kvalitetshöjande insatser att ansöka om.

Civilsamhället kan ansöka om bidrag till kvalitetshöjande aktiviteter för målgruppen äldre personer i särskilt boende och/eller ordinärt boende, personer med funktionsnedsättning samt till anhöriga som utför stora insatser genom att ta hand om och vårdar närstående.

Bedömningen görs utifrån hur många individer aktiviteten riktar sig till och hur de planerade aktiviteterna kommer målgruppen till gagn.

Ansökan

Ni kan ansökan digitalt eller med pappersblankett ni når ansökan via länken nedan.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 9 mars 2023 12:55
Sidansvarig: Malin Vendel