Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

Integrationsbidrag

Föreningslivet har på många sätt bidragit till att bygga upp och utveckla vårt samhälle. För att stödja civilsamhällets arbete finns integrationsbidrag att ansöka om.

Socialnämndens integrationsbidrag ska stimulera civilsamhällets arbete med integrationsfrämjande insatser. Ansökan ska innehålla en beskrivning utifrån hur arbetet främjar integration samt ansökningsbelopp.

Bedömning görs utifrån vilket sätt aktiviteten främjar integration i samhället.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Johan Rutgersmark

Socialchef

johan.rutgersmark@markaryd.se
0433-72033