Daglig verksamhet

Alla vill ha något meningsfullt att göra. Kommunen erbjuder sysselsättning åt personer med funktionsnedsättning som inte kan söka sig till den vanliga arbetsmarknaden.

Om du är i yrkesverksam ålder och har en funktionsnedsättning, autism, autismliknande tillstånd eller en hjärnskada har du rätt till daglig verksamhet. Daglig verksamhet kan jämföras med att ha ett jobb att gå till, där du jobbar i eget tempo och efter egen förmåga, du träffar arbets­kamrater och har möjlighet att utvecklas. 

I Markaryds kommun finns olika dagliga verksamheter för olika behov och förutsättningar. Vi erbjuder

  • Verksamhet för dig som behöver tydliggörande struktur. Där erbjuds enklare aktiviteter, sinnesupplevelse, utevistelse, rörelse/träning, trygghet och social samvaro.
  • Verksamhet med mer arbetsliknande uppgifter där du kan utmanas och träna dina egna förmågor och färdigheter tex café, demontering, serviceuppdrag, skapande/hantverk, utevistelse, rörelse/träning och social samvaro.
  • Företagsplats som innebär att du arbetar självständigt på något av kommunens företag.

Daglig verksamhet kan även ge stöd till dig som har förutsättningar att träna för att i framtiden kunna arbeta på den ordinarie arbetsmarknaden.

Du ansöker om daglig verksamhet hos kommunens LSS-handläggare.

  • Klinten
  • Steget
  • Café fyra klöver
  • Café Tre M
  • Utflyttad daglig verksamhet

Personalen som arbetar i daglig verksamhet har utbildning och kompetens om olika funktionsnedsättningar.

Du får en kontaktpersonal som tillsammans med dig och/eller din företrädare skriver och följer upp genomförandeplanen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Anna Jacobsson Lundholm

Enhetschef

anna.jacobsson-lundholm@markaryd.se
0433-72049