Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

Boendestöd

Boendestöd är för dig som har en psykisk eller intellektuell funktionsnedsättning. Behöver du stöd i ditt dagliga liv kan du få boendestöd i din hem- och närmiljö.

Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd som ska underlätta för dig att hantera din vardag. Boendestödet ska förebygga och minska följderna av din funktionsnedsättning så att det stärker din förmåga att leva ett självständigt liv.

Boendestödet arbetar utifrån ett rehabiliterande och pedagogiskt synsätt med att motivera och engagera dig. Din delaktighet är en förutsättning för stödet. Du kan få stöd med till exempel praktiska saker i hemmet, gå ut och göra ärenden, delta i fritidsaktivitet eller samtal.

Du ansöker om boendestöd hos kommunens handläggare LSS/SoL.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 april 2019
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Ingela Östberg

Enhetschef

ingela.ostberg@markaryd.se
0433-72048