Personligt ombud

Ett personligt ombud är en person som kan hjälpa dig som är 18 år eller äldre, och har en psykisk funktionsnedsättning att få det stöd som du behöver och har rätt till.

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp från olika organisationer för att leva ett självständigt liv. Genom samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner, Regionen och Försäkringskassan finns servicen personliga ombud som bland annat kan hjälpa och stötta dig vid kontakt med myndigheter.

Det personliga ombudet arbetar på ditt uppdrag och är inte knuten till någon myndighet. Det personliga ombudet för ingen dokumentation och det är frivilligt och kostnadsfritt att ha kontakt med ombudet.

För mer information kontaktar du ombuden på telefon:

0766-21 69 36

Skriv ut
Senast uppdaterad: 15 december 2020 14:36
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Ida Andreasson

Personligt ombud


076-621 69 36