Personligt ombud

Ett personligt ombud är en person som kan hjälpa dig som är 18 år eller äldre, och har en psykisk funktionsnedsättning att få det stöd som du behöver och har rätt till.

Du som är över 18 år och har en psykisk funktionsnedsättning kan behöva stöd och hjälp från olika organisationer för att leva ett själständigt liv. Genom samverkan mellan Kronobergs åtta kommuner, Landstinget och Försäkringskassan finns servicen personliga ombud som bland annat kan hjälpa och stötta dig vid kontakt med myndigheter.

Det personliga ombudet arbetar på ditt uppdrag och är inte knuten till någon myndighet. Det personliga ombudet för ingen dokumentation och det är frivilligt och kostnadsfritt att ha kontakt med ombudet.

För mer information kontaktar du ombuden på telefon:

0372-144 25

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Malin Vendel

Kontakt

Personligt Ombud


0372-144 25