Bostadsanpassning

Personer med funktionsnedsättning kan söka bidrag till anpassningar i bostaden för att det dagliga livet skall fungera bättre. Syftet är att man ska klara sig på egen hand i hemmet även om man har en funktionsnedsättning.

En huvudregel är att man skall vara permanent bosatt i bostaden och ha ett förstahands kontrakt på den. Bidraget gäller endast fasta funktioner i bostaden. Om behovet kan tillgodoses med hjälpmedel från kommunen eller regionen ges inget bostadsanpassningsbidrag. Bidrag ges inte för den som bor i särkilda boenden, t ex äldre- eller LSS boende.

Exempel på några vanliga bostadsanpassningsåtgärder är: stödhandtag på vägg, ledstång, ramp vid entré, borttag av trösklar, spistimer. Specifika funktionsnedsättningar kan ge specifika åtgärder.

För att ansöka behövs följande: en ifylld blankett för bostadsanpassningsbidrag, ett intyg som styrker behovet av åtgärden samt ett skriftligt medgivande från fastighetsägaren för den sökanden som inte äger sin bostad. Intyg för vuxna utfärdas vanligtvis av kommunens arbetsterapeuter men kan även vara från annan sakkunnig. Intyg för barn och ungdom utfärdas av Regionens barnrehabilitering.

Ansökan, intyg och eventuellt medgivande från fastighetsägaren skickar man till kommunens fastighetskontor. Skriv "Bostadsanpassning" på kuvertet.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 17 mars 2021 15:22
Sidansvarig: Malin Vendel