Eldningsförbud

Länsstyrelsen i Kronobergs län har fattat beslut att det råder eldningsförbud i hela Kronobergs län från och med klockan 18:00 den 24 juni. Beslutet gäller tillsvidare. There is a fire ban in Kronoberg County from 6 pm on June 24th 2019 and is valid until further notice.

Stäng meddelande

GDPR och din rätt till information

Bild

När man lämnar över handlingar med personuppgifter till kommunen så registreras dessa i en personakt i databassystemet Procapita.

Uppgifterna kommer att behandlas i enlighet med Dataskyddslagen GDPR. Registreringen är nödvändig för att kunna handlägga ansökan om försörjningsstöd och för att eventuellt kunna göra en utbetalning.

GDPR ger dig rätt att få information om behandling av personuppgifter som samlats in från någon annan källa än från dig.

Du har även rätt att en gång per år skriftligen få information om vilka uppgifter om dig som har behandlats.
Vill du detta så ska du lämna en skriftlig begäran till:
Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, Socialt arbete, Box 74, 285 22 Markaryd.
Om du anser att dina personuppgifter inte har behandlats i enlighet med GDPR har du rätt att begära att de uppgifterna ändras. Uppgifterna i systemet gallras enligt bestämmelserna i 12:2 Socialtjänstlagen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 14 mars 2019
Sidansvarig: Daniel Frank

Kontakt

Margareta Persson Larsson

Kanslichef

margareta.persson-larsson@markaryd.se
0433-72100