Integration i Markaryd

Här hittar du information för dig som är nyanländ till Sverige och Markaryd om vad kommunen kan hjälpa dig med.

Markaryds kommun strävar efter att ge alla nyanlända och nyinflyttade goda möjligheter att komma in i samhället.

Vad gör kommunen?
Kommunen kan till exempel hjälpa dig som nyanländ med att:

  • anmäla dig till vuxenutbildning och SFI (svenska för invandrare)
  • anmäla dina barn till skola och barnomsorg
  • få information om aktiviteter och viktiga mötesplatser i kommunen
  • träffa Arbetsförmedlingen
  • anordna en god man till ensamkommande under 18 år
  • I övrigt har nyanlända samma rättigheter och skyldigheter som alla andra personer med svenskt uppehållstillstånd och/eller svenskt medborgarskap.

Bostad
Migrationsverket har under 2016, 2017 och 2018 inte anvisat några nyanlända till Markaryds kommun. Detta innebär att de som flyttar till Markaryd gör det på egen hand och på egen bekostnad. Den som fått uppehållstillstånd, kan själv ordna bostad var som helst i landet.

Om dina anhöriga kommer hit senare är det ditt ansvar att ordna boende för dem. Markaryds kommun äger och förvaltar inga egna bostäder. Det är därför viktigt att du så snabbt som möjligt själv letar efter boende.

Barnomsorg för nyanlända
Förskolan erbjuder barnen en pedagogisk verksamhet där trygghet, fostran, omsorg och lärande bildar en helhet. Den är ett stöd för familjen i dess ansvar för barnets fostran, utveckling och växande. Om ditt barn har speciella behov (till exempel språk- eller funktionsnedsättning) tar du kontakt med förskolechefen på barnets förskola.

Är du föräldraledig eller aktivt arbetssökande har barnet också rätt till en plats på förskolan. Då kan barnet vara i förskolan 15 timmar/vecka.

Barnomsorg i Markaryds kommun
Svenska för invandrare (SFI)
Vuxenutbildningen erbjuder studier inom Svenska för invandrare (SFI).

Du anmäler dig till KCM VUX via Conny Gustafsson 0433-722 51 eller conny.gustafsson@markaryd.se eller direkt till undervisande SFI-lärare.
Ibland anmäls du via din handläggare från Arbetsförmedlingen.

God man
Ensamkommande barn under 18 år har rätt till en god man som i vårdnadshavares ställe ska bevaka barnets intressen och vårda barnets angelägenheter.

En god man för ett ensamkommande barn hjälper bland annat till med:
• att ansöka om uppehållstillstånd
• att stödja barnet vid Migrationsverkets utredning
• att planera skolgång och utbildning.
Det är överförmyndaren som utser god man åt ensamkommande barn.

Samarbete med Arbetsförmedlingen
Kommunen har ett mycket nära samarbete med Arbetsförmedlingen för att underlätta för nyanlända att snabbt komma ut i arbetslivet.

Vår målsättning är att alla kommuninvånare ska vara egenförsörjande och delaktiga i vårt samhälle.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 september 2020 13:22
Sidansvarig: Daniel Frank

Kontakt

Daniel Linares

Enhetschef

daniel.linares@markaryd.se
043372408