Integrationsenheten

Som nyanländ kan du vända dig till Integrationsenheten vid Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen.

Här får du guidning till, information om, och hjälp till andra myndigheter, organisationer och föreningar.

Den plats där vi känner oss hemma och gör varandra bättre. Integration handlar om att känna tillhörighet i samhället. Det betyder att alla ska känna sig som en del av svenska samhället. Integration handlar om att olika grupper i samhället möts och har ett utbyte med varandra oavsett ursprung, religion eller kultur.

När personer kommer till Sverige från andra länder kan det finnas många saker att lära sig för att komma in i det svenska samhället, men för att lyckas med integration behöver även de som redan ingår i det svenska samhället vara öppna för de som är nya.

Att känna tillhörighet är viktigt för oss alla, både för vår identitet som människa och för vår hälsa. Öppna och inkluderande samhällen gör oss starkare och tryggare.

För mer information kontakta Arbetsmarknads- och integrationsförvaltningen, 0433-72 000,

Skriv ut
Senast uppdaterad: 1 juli 2020
Sidansvarig: Daniel Frank

Kontakt

Daniel Linares

Enhetschef

daniel.linares@markaryd.se
043372408