Projekt Sinbad

Syftet med Projekt Sinbad är att lära oss svenska språket genom att skriva sagor. Kanske inspirerar vi också andra nyanlända att komma in till sagovärlden.

Projekt Sinbad använder bibliotekets alla möjligheter till personliga möten, men också ett rikare vardagsliv.

Deltagarna träffas en gång i veckan, under 4 veckor.

Vi lär oss hur man bygger upp sagor - såväl svenska som sagor på vårt modersmål. Vi jämför dem, och till sist så skapar vi våra egna.

Avslutningsvis så läses sagorna, som en teaterpjäs.

Vi övar på dagen den 15 november, sedan framför vi sagorna i Kulturhuset klockan 17.30. Då är familjerna välkomna!

Projekt Sinbad pågår ända fram till sommaren 2019.


Projektet finansieras av länsstyrelsen via §37a:

Länsstyrelsen ska verka för att stärka den civila sektorns roll och främja samverkan mellan den civila sektorn och kommuner. Länsstyrelsen har möjlighet att lämna ersättning till kommuner med verksamhet som syftar till att:

  • underlätta etableringen i samhället,
  • skapa nätverk,
  • stödja språkinlärning, eller
  • ge socialt stöd till ensamkommande barn.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:13

Kontakt

Elisabeth Fock

Förvaltningschef

elisabeth.fock@markaryd.se
043372059