Sunnerbo Samordningsförbund

Bild

I samverkan genom Sunnerbo Samordningsförbund kan du få den hjälp som du behöver. Du får en tidig gemensam bedömning från de involverade myndigheterna/ägarna.

Ägarna är Markaryds, Älmhults och Ljungby kommun, Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan och Region Kronoberg. Alla dessa myndigheter samverkar via det som kallas Sunnerbo Samordningsförbund.

Du erbjuds en gemensam handlingsplan (istället för eventuellt fyra olika). Dessutom görs insatserna gemensamt, under en samlad och mer koncentrerad period.

Detta gäller dig som är mellan 16 - 64 år och har kontakt med minst två av dessa myndigheter.

Sunnerbo Samordningsförbund startade 2006, och förbundet leds av en styrelse som förvaltar en budget med medel från ägarna.
Varje myndighet är representerad i gruppen och styrelsen. Likaså finns chefer från respektive myndighet med, samt politiker från Markaryds Kommun och Region Kronoberg.

Sunnerbo Samordningsförbund har ett nära och tätt samarbete med respektive handläggare från varje myndighet.

När myndigheter kombinerar sina resurser och sitt kunnande så kan de på ett kraftfullt sätt stödja människor i svåra situationer. Målet är egen försörjning och en bättre livskvalitet.

Finansiell samordning i samordningsförbund är en unik verksamhet som lönar sig både för människan och för samhället.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 november 2020 10:05
Sidansvarig: Daniel Frank

Kontakt