Stöd och omsorg

En bra start i Sverige - med lärande, möten och delaktighet

Vi ger personligt mottagande och praktiskt stöd för nya Markarydsbor.

Informationskontoret Navet har till uppgift att underlätta vägen in i det svenska samhället. Här får du tillgång till olika typer av information för att fungera i samhället och stärka dina förutsättningar till egen försörjning. Du kan till exempel få information om kontakter med myndigheter och idrotts- eller kulturföreningar eller hjälp att lära dig mer om det svenska samhället och Markaryds kommun.

Välkommen, vi önskar dig en bra start i Sverige!

Navet kontoret kan hjälpa dig med att:

 • översätta blanketter och annan information
 • informera om hur svenska samhället fungerar
 • hitta till olika myndigheter
 • hitta rätt information
 • anmälan till samhällsorientering.

OBS: För att minska smittspridning av Covid-19 har Informationskontoret startat telefonmottagning. Ring eller mejla oss gärna för att få hjälp på telefon, mejl eller videosamtal eller för att boka en tid för besök.

Vad är samhällsorientering?

Det är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen fått uppehållstillstånd i Sverige. Du kan studera kursen på ditt modersmål, på lätt svenska eller på något annat språk som du kan.

Är du ny i Sverige? Då kan du ha rätt till samhällsorientering.

I Sverige är det lag på att nyanlända flyktingar och invandrare ska få minst 100 timmars utbildning om Sverige och hur det svenska samhället fungerar. Kommunernas skyldighet att erbjuda Samhällsorientering upphör tre år efter den första folkbokföringen i en kommun. Kommunerna ska aktivt verka för att nyanlända som har rätt till Samhällsorientering deltar i verksamheten. Utbildningen är helt gratis.

Målgrupp

Samhällsorienteringen riktar sig till dig som är

 • Mellan 18 och 64 år
 • Ny i Sverige
 • Har ett etableringsprogram eller är anhöriginvandrare och folkbokförd för första gången efter april 2013. inom senaste 3 år

Gäller inte

 • Medborgare i EES-land eller Schweiz
 • Inte gymnasiestuderande
 • Inte arbetskraftsinvandrare
 • Inte gästforskare/gäststuderande.

Syfte

Samhällsorienteringens syfte är att underlätta etableringen och delaktighet i det svenska samhället för dig som flykting eller nyanländ. Du ska få ett stöd för att så snabbt som möjligt lära dig svenska och kunna ta del av de rättigheter och skyldigheter som gäller i Sverige. Syftet med kursen är att ge dig information om hur du kan göra för att snabbt komma in på arbetsmarknaden och i samhällslivet. Du får också chans att diskutera och ställa frågor. På kursen går vi bland annat genom hur man söker arbete, olika sätt att se på barnuppfostran och hur man hittar rätt i hälso- och sjukvården. Vi gör också studiebesök.

Vi anpassar innehåll och undervisningsmetoderna till din och de andra deltagarnas erfarenhet och bakgrund. Samhällsorienteringen genomförs på ett objektivt sätt och baseras på de svenska grundlagarna och internationella konventioner. Samhällsorienteringen ska ge utrymme för dialog och reflektion och ska i möjligaste mån bedrivas på modersmålet eller annat språk som deltagaren behärskar väl.

Mål

Målet är att du ska utveckla kunskap om:

 • de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingarna
 • den enskildes rättigheter och skyldigheter i övrigt
 • hur samhället är organiserat
 • praktiskt vardagsliv

För att uppnå dessa kunskapsmål ska samhällsorienteringen därför innehålla:

 • Att komma till Sverige
 • Att bo i Sverige
 • Att försörja sig och utvecklas i Sverige
 • Individens rättigheter och skyldigheter
 • Att bilda familj och leva med barn i Sverige
 • Att påverka i Sverige
 • Att vårda sin hälsa i Sverige
 • Att åldras i Sverige

Schema

Du får undervisning en gång eller två gånger i veckan, antingen i klassrum eller via webben beroende på språk. Efter utbildningen kommer du att få ett intyg.

Var är vi?

I vuxenutbildningens fina lokaler på Hannabadsvägen 2C, 285 32 Markaryd

Hur anmäler du dig till samhällsorienteringen? Vill du veta mer?

 • Om du nyligen har fått uppehållstillstånd och är inskriven i etableringsprogrammet från Arbetsförmedlingen, kan du prata med din handläggare på Arbetsförmedlingen om att anmäla dig till kursen.
 • Om du har kontakt med socialtjänsten kan din handläggare på socialtjänsten anmäla dig till kursen.
 • Anmäl dig genom att fylla i och lämna in anmälningsblanketten till Navet. Samhällsorientering - Anmälningsblankett , 227 kB, öppnas i nytt fönster.

Vill du veta mer om samhällsorienteringen kan du kontakta samordnaren för samhällsorientering i Markaryds kommun, Aladdin Almakmal, Telefon: 0433-72450, E-post: aladdin.almakmal@markaryd.se

Skriv ut
Senast uppdaterad: 18 november 2021 09:29

Kontakt