En bra start i Sverige - med lärande, möten och delaktighet

Vi ger personligt mottagande och praktiskt stöd för nya Markarydsbor.

Informationskontoret Navet har till uppgift att underlätta vägen in i det svenska samhället. Här får du tillgång till olika typer av information för att fungera i samhället och stärka dina förutsättningar till egen försörjning. Du kan till exempel få information om kontakter med myndigheter och idrotts- eller kulturföreningar eller hjälp att lära dig mer om det svenska samhället och Markaryds kommun.

Välkommen, vi önskar dig en bra start i Sverige!

Navet kontoret kan hjälpa dig med att:

  • översätta blanketter och annan information
  • informera om hur svenska samhället fungerar
  • hitta till olika myndigheter
  • hitta rätt information
  • anmälan till samhällsorientering.


Samhällsorientering på ditt språk ger dig en bra start i Sverige.

Det är en gratis utbildning om det svenska samhället för dig som nyligen fått uppehållstillstånd. På kursen lär du dig mer om det svenska samhället, dina rättigheter, skyldigheter, att leva, bo och verka här - och mycket annat som främjar din etablering som ny i Sverige.

Klicka här för mer information om Samhällsorienteringen och anmälan till kursen. Länk till annan webbplats.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 augusti 2023 09:17