Stöd och omsorg

Så kan du påverka

Det finns många olika sätt att påverka. Du kan lämna synpunkter, förslag, klagomål, överklaga myndighetsbeslut, engagera dig i någon rådgivande grupp.

Är du brukare eller anhörig så kan du bidra till verksamheters utveckling genom att delta i brukarråden. För att erbjuda en så bra verksamhet som möjligt arbetar våra verksamheter ständigt med förbättringsarbete. Om du har positiva synpunkter eller klagomål på verksamheten är det viktigt att du framför dem, eftersom då kan du bidra till att göra verksamheten ännu bättre.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 13 november 2018
Sidansvarig: Eva-Lena Sjöstedt

Kontakt

Johan Rutgersmark

Socialchef

johan.rutgersmark@markaryd.se
0433-72033

Inger Ohlin

Verksamhetschef

inger.ohlin@markaryd.se
0433-72046