Äldrehälsa Kronoberg

Bild

Äldrehälsa Kronoberg är en innovationssatsning för att förbättra omsorgsnätverket för äldre.

Äldrehälsa Kronoberg ska utveckla vården och omsorgen för dig som är 65 år eller äldre och som behöver både hemtjänst och hemsjukvård. Detta är en satsning som genomförs gemensamt av kommunerna och vårdcentralerna i Markaryd, Ljungby och Älmhult samt Ljungby Lasarett.

För de äldre

Region Kronoberg och kommunerna arbetar ännu mer tillsammans för att anpassa vård och omsorg utifrån de äldres behov. Vi gör det bland annat genom att tillvarata individens egna förmågor och stötta utifrån behov. Det är mer helhetslösningar och mer vård och omsorg på rätt vårdnivå.

Varför en innovationssatsning?

Vård och omsorg står inför flera gemensamma utmaningar, bland annat en åldrande befolkning, stora behov av kompetens- och personalförsörjning samt gränsdragningar mellan kommuner, primärvård och sjukhus. Nu väljer vi att arbeta nytt tillsammans för att nå bästa möjliga lösning med individen i fokus.

Vårt mål är att

  • öka tryggheten och delaktigheten
  • erbjuda vård och omsorg på rätt vårdnivå
  • förbättra övergångarna mellan sjukhus, primärvård och kommun
  • skapa mer effektiv användning av vårdens och omsorgens resurser och kompetens

Fyra fokusområden

Vi har genomfört djupintervjuer med personer i målgruppen och ringat in fyra fokusområden som vi jobbar med.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020 15:13
Sidansvarig: Malin Vendel