Hemtjänst

När du inte själv kan klara hushållssysslor, omsorg och omvårdnad eller kan få hjälp på ett annat sätt, kan det bli aktuellt med hemtjänst. Insatserna utförs så att du ska kunna leva ett självständigt liv och bo kvar hemma så länge som möjligt

Dina behov prövas av en biståndshandläggare som sedan fattar beslut enligt Socialtjänstlagen. Detta innebär att den hjälp du får alltid är behovsprövad och att insaterna ser olika ut för varje person. Utgångspunkten är det du klarar själv och hemtjänstpersonalen arbetar utifrån ett rehabiliterande synsätt. Målet med insatserna är att du ska kunna leva ett så oberoende liv som möjligt.

Hemtjänst kan ges alltifrån ett par gånger i månaden till flera gånger per dygn. Hur ofta och vad du får hjälp med bestäms av vad du har behov av. Hemtjänsten kan till exempel hjälpa dig att:

 • sköta din personliga hygien
 • städa
 • tvätta
 • handla
 • komma ut på promenader
 • trygghetslarm
 • matdistribution

Utifrån din ansökan gör handläggaren en utredning av dina behov. I utredningen görs ibland ett hembesök. Du kan också behöva lämna intyg exempelvis från läkare, arbetsterapeut eller liknande. Uppgifterna sammanfattas i en skriftlig utredning som du har rätt att läsa och lämna synpunkter på. Din ansökan prövas individuellt.

När utredningen är klar och bedömmningen är gjord fattas ett formellt beslut. Ett skriftligt beslut skickas hem till dig.

Du har möjlighet att göra en digitalansökan om bistånd enligt 4 kap 1§ Socialtjänstlagen, då når ansökan HÄR Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Är du missnöjd med ditt beslut har du rätt att överklaga. Din överklagan ska vara skriftlig. I skrivelsen ska du ange vilket beslut du överklagar, den ändring du vill ha samt varför du vil ha ditt beslut ändrat. Handläggaren kan hjälpa dig med att formulera din överklagan.

Din överklagan skickas till socialförvaltningen som gör en ny bedömning och eventuellt en omprövning av beslutet. Om beslutet står fast skickas överklagan till Förvaltningsrätten. Din överklagan ska ha inkommit inom tre veckor från det att tagit del av beslutet.

Om du beviljats serviceinsatser kan du välja om du vill få hjälpen av annan utförare eller av kommunen. Handläggaren informerar dig om dina valmöjligheter, om du inte gör något val blir kommunen din utförare.

Handläggaren skickar beslut och utredning till den utförare som blir ansvarig för att din beviljade hjälp utförs. Du blir kontaktad och tillsammans planerar ni hur din hjälp bäst ska genomföras. En kontaktpersonal utses för dig och tillsammans skriver ni en genomförandeplan. Planen är viktig för att ansvarig personal ska kunna ge dig det stöd du behöver. Din genomförandeplan följs upp regelbundet med dig.

Fasta kostnader inom hemtjänst:

 • Matdistribution 74kr/portion
 • Hjälpmedel 200kr/gång
 • Lunch på Mellangård eller Stig In kostar inklusive efterrätt och kaffe 74 kronor för dig som har ett biståndsbelsut eller är 75 år eller äldre. Det kostar 82 kronor för dig som inte har ett biståndsbeslut och är yngre än 75 år.

Individuella kostnader beroende på avgiftsutrymme

 • Full service/omvårdnad (6 timmar eller mer) eget avgiftsutrymme upp till 2 359kr/månad
 • Timavgift service/omvårdnad 370kr/timmen upp till eget avgiftsutrymme eller 2 359kr/månad
 • Trygghetslarm 300kr/månad

Samordnare och enhetschef för respektive hemtjänstområde kan nås på telefon måndag till fredag mellan kl. 8.00-16.30

Hemtjänst Norr

Samordnare: 0433-723 21

Enhetschef: 0433-720 40

Hemtjänst Söder

Samordnare öst: 0433-736 14

Samordnare väst: 0433-722 41

Enhetschef: 0433-722 46

Enhetschef: 0433-724 16

Biståndshandläggare

Telefontider:

Måndag: 8.30-12.00 samt 13.00-16.30

Tisdag: 8.30-12.00

Onsdag: 13.00-16.30

Torsdag: 8.30-12.00 samt 13.00-16.30

Fredag: 8.30-12.00

Telefonnummer: 0433-722 48

Har du synpunkter eller är missnöjd med vår verksamhet vill vi att du kontaktar oss. I nedanstående länk kan du läsa mer om hur du kan lämna synpunkter och klagomål.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 november 2023 11:27
Sidansvarig: Malin Vendel