Trafik och infrastruktur

Krav på fri sikt

Trädgård

Som villaägare har man ett visst ansvar för det som växer på ens tomt. Det finns lagar och bestämmelser att ha i åtanke när man både planterar nytt, men även när man tar hand om det som redan finns inom ens tomtgräns.

Fri sikt i gatukorsningar är viktigt för att trafikanter skall hinna upptäcka varandra och undvika olyckor. På de följande bilderna redovisas den sikt som behövs i några typer av korsningar. Det är tomtägarens ansvar att åstadkomma fri sikt genom de så kallade ”sikttrianglarna”. Inom trianglarna får föremål som mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål ej överskrida höjden 80 cm, mätt från gångbaneytan alternativt körbanan.

Gata

Utfart mot gata

Vid utfarten skall du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm inom markerad sikttriangel. Sikten skall vara fri minst 2,5 meter från gatan eller gångbanan.

Hörntomt

Ligger ditt hus vid en gata skall du se till att mur, plank, staket, häck, buskar eller annat siktskymmande föremål inte är högre än 80 cm över gatan i en sikt-triangel som sträcker sig minst 10 meter åt vardera hållet. Detta gäller även om ditt hus ligger vid gång- eller cykelväg.

Hörntomt
Tomt intill gata

Tomt intill gata

Tänk på att din häck skall växa inom ditt eget tomtområde. Är buskarna för stora kan fotgängare samt cyklister tvingas ut på gatan vilket ökar risken för trafikolyckor. Du måste även se till att det finns fri höjd för trafikanterna och att vägmärken med lätthet skall kunna läsas.

Fri höjd är minst

3 meter för gång- eller cykelväg
4,6 meter för körbana

Har du tänkt på att...

  • små barn inte syns om din häck, staket eller mur är för hög.
  • rörelsehindrade och synskadade är extra utsatta för grenar som hänger ned över gångbanan.
  • det är viktigt att räddningspersonal snabbt hittar rätt. Se till att grenar inte skymmer gatunamnen.
  • trafikfara kan orsakas av att trafikskyltar, t. ex. stoppskyltar inte syns.
  • behöver du hjälp med siktröjning så finns det gott om fack-män. Titta i telefonkatalogen.
Skriv ut
Senast uppdaterad: 24 februari 2020
Sidansvarig: Lina van der Putten

Kontakt

Administration MBN

mbn@markaryd.se
0433-720 60