Uppleva och göra

Badavgifter


Vuxen

35 kr

Ungdom (8-18 år)

20 kr

Barn (0-7 år)

Gratis i badande vuxens sällskap

Grupp (2 vuxna med barn 8-18 år, max 5 personer och minst 1 vuxen)


100 kr


Rabattkort


Vuxen 10-kort

300 kr

Ungdom 10-kort

150 kr

Grupp 10-kort (2 vuxna med barn 8-18 år, max 5 personer och minst 1 vuxen)

900 kr

 

Periodkort-gäller för både Hannabadet och Strömsnäsbadet

Periodkort

12 mån kort*

6 mån kort*

3 mån kort*

Vuxen

1 000 kr

650 kr

350 kr

Ungdom

600 kr

350 kr

200 kr

Grupp

2 vuxna med barn 8-18 år (med grupp avses högst 5 personer varav minst en och max två vuxna).

2 200 kr

1 450 kr

800 kr

 

Babysim


Kurs steg 1

600 kr

Kurs steg 2

600 kr

Anläggningshyror exkl personal


Hela anläggningen

800 kr/tim

Barnkalas, i privat regi

800 kr per 2 timmar

Rehab bassäng

500 kr/tim (endast föreningar på allmän badtid)

 

Aktiviteter utöver badverksamhet enligt särskild taxa ‌

Personalkostnad


Personalkostnad ord. arbetstid

198 kr/tim internt

244 kr/tim externt

Personalkostnad övertid

386 kr/tim internt

472 kr/tim externt


Skriv ut
Senast uppdaterad: 23 oktober 2019

Kontakt

Annette Svensson

Arbetsledare

annette.svensson@markaryd.se
043372098