Entréavgifter Hannabadet

Badavgifter


Vuxen

50 kronor

Barn/Ungdom (6-18 år)

30 kronor

Barn (0-5 år)

Gratis i badande vuxens sällskap

Grupp (2 vuxna med barn/ungdom 6-18 år, max 5 personer och minst 1 vuxen)

130 kronor

 

Periodkort Hannabadet och Strömsnäsbadet

Periodkort

3 mån

6 mån

12 mån

Vuxen

500 kronor

925 kronor

1400 kronor

Barn/Ungdom

300 kronor

525 kronor

900 kronor

Grupp - 2 vuxna med barn/ungdom 6-18 år (avser högst 5 personer varav minst en och max två vuxna)

1040 kronor

1885 kronor

2860 kronor


Priser babysim

Babysim


Kurs steg 1

800 kronor

Kurs steg 2

800 kronor

 

Priser vattengymnastik

Vattengymnastik


Vattengymnastik

55 kronor per tillfälle

2 gånger/vecka

800 kronor per termin

1 gång/vecka

650 kronor per termin

Priser för att hyra Hannabadet

Anläggningshyror exkl personalHela anläggningen

800 kronor/timme

Barnkalas, i privat regi

800 kronor/2 timmar

Rehab-bassäng

500 kronor/timme (endast föreningar på allmän badtid)

 

Aktiviteter utöver badverksamhet enligt särskild taxa

Personalkostnad


Personalkostnad ordinarie arbetstid

213 kronor/tim internt
261 kronor/tim externt

Personalkostnad övertid

414 kronor/tim internt
505 kronor/tim externt