‌Priser på Hannabadet

Badavgifter


Vuxen

50 kr

Barn/Ungdom (6-18 år)

30 kr

Barn (0-5 år)

Gratis i badande vuxens sällskap

Grupp (2 vuxna med barn/ungdom 6-18 år, max 5 personer och minst 1 vuxen)


130 kr


P‌eriodkort på Hannabadet och Strömsnäsbadet

Periodkort

12 mån kort

6 mån kort

3 mån kort

Vuxen

1400 kr

925 kr

500 kr

Barn/Ungdom

900 kr

525 kr

300 kr

Grupp - 2 vuxna med barn/ungdom 6-18 år (med grupp avses högst 5 personer varav minst en och max två vuxna).

2860 kr

1885 kr

1040kr


Priser Babysim

Babysim


Kurs steg 1

800 kr

Kurs steg 2

800 kr


‌Priser för att hyra Hannabadet

Anläggningshyror exkl personal


Hela anläggningen

800 kr/tim

Barnkalas, i privat regi

800 kr per 2 timmar

Rehab bassäng

500 kr/tim (endast föreningar på allmän badtid)


Aktiviteter utöver badverksamhet enligt särskild taxa ‌

Personalkostnad


Personalkostnad ord. arbetstid

213 kr/tim internt

261 kr/tim externt

Personalkostnad övertid

414 kr/tim internt

505 kr/tim externt


Skriv ut
Senast uppdaterad: 30 december 2022 21:00

Kontakt

Annette Svensson

Arbetsledare

annette.svensson@markaryd.se
043372098