Föreningsbidrag

Det finns olika bidrag att söka för föreningar inom kultur och fritid. Syftet är främst att stödja barn- och ungdomsverksamheten i föreningarna.

Här hittar du information om föreningsbidragen, bidragsansökan och de antagna bidragsnormerna.

Digital bidragsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Har du frågor om inloggningsuppgifter eller önskar ansöka om bidrag på annat vis kontaktar du kultur- och fritidsenheten via e-mail asa.karlsson@markaryd.se, eller 0433-720 91, 0433-720 53.

Föreningar kan få bidrag och stöd av kommunen. De allmänna bestämmelserna och de olika reglerna för de olika bidragen hittar du i de antagna bidragsnormerna.

Bidragsnormer , 148 kB, öppnas i nytt fönster.

Bidrag ges till av folkbildningsrådet godkänt studieförbund samt bedriver folkbildningsverksamhet i kommunen.
Bidraget utgår i två former; grundbidrag och volymbidrag.
Grundbidraget utgör 70% av den totala ramen för bidragen till studieförbunden. Bidraget fördelas mot föregående års totala bidragssumma.
Volymbidraget utgör 30% av anslagna medel och beräknas på det senaste redovisade verksamhetsåret.
Ansökan ska vara vara Kultur-Fritid tillhanda senast den 30 april det året ansökan avser.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget riktar sig till föreningar som äger sina lokaler/anläggningar och avser att täcka kostnader såsom arrende, uppvärmning, vatten, försäkringar och skötsel.
Ansökan om driftsbidrag ska vara Kultur-Fritid tillhanda senast den 30 april året före det ansökan avser.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget är ett komplement till övriga bidragsformer. Inom detta bidrag kan räknas projekt såsom

  • korp- och motionsverksamhet
  • reparations- och nyanläggningsarbeten, inventarier etc
  • större tävlingsarrangemang
  • ungdomsaktiviteter
  • kampanjer

Föreningen ska själv bidra med minst 40 % av den totala kostnaden.
Ansökan ska vara Kultur-Fritid tillhanda senast den 30 september året före det ansökan avser.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget avser att stödja ett brett kulturutbud för kommunens invånare.
Bidraget kan utgöra ett driftsbidrag för kulturbyggnader, hembygdspark, arrangemang eller dokumentation.
Ansökan ska vara Kultur-Fritid tillhanda senast den 30 april det året ansökan avser.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget betalas ut till föreningar med ungdoms-verksamhet och som får lokalt aktivitetsstöd. Kursen/studiecirklen ska vara arrangerad av riks-, distrikts- eller lokal organistaion och ersättningen betalas ut med högst 1 500 kr per kurs och deltagare.
Maxbeloppet för bidraget är 4 500 kr per år och förening.
Ansökan om ledarutbildningsbidrag ska vara Kultur - Fritid tillhanda senast två månader efter avslutad kurs. 

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget betalas ut till föreningar som erhåller lokalt aktivitetsstöd och där föreningar hyr lokaler för regelbunden verksamhet.
Maxbeloppet är 9 000 kr per år och avser 60% av kostnaden för hyra, el, vatten och försäkring.
Ansökan om lokalhyresbidrag ska vara Kultur - Fritid  tillhanda senast den 30 april året före ansökan avser.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget ska vara ett stöd för de föreningar som har samlingslokaler för uthyrning till andra föreningar och allmänheten.
Ansökan ska vara Kultur - Fritid tillhanda senast den 30 april det året ansökan avser.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget ges till föreningar som har aktiviteter för barn och ungdomar i åldern 4-25 år. Beloppet är
5 kr/deltagare i en sammankomst och 10 kr/ samman-komst.
Ansökan för åldersgruppen 7-25 år behöver endast göras till Riksidrottsförbundet, då vi får uppgifterna därifrån till det kommunala bidraget.
Ansökan för 4-6 åringar och de som ej ansöker om aktivietetsstöd hos Riksidrottsförbundet ska skicka in ansökning senast den 25 augusti för vårterminen och 25 februari för höstterminen.

Närvarokort , 99 kB, öppnas i nytt fönster.

Ansökan 4-6 åringar eller icke RF-anslutna förningar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget är ett ekonomiskt stöd till förening som bedriver ridskola.
Bidraget betalas ut med 500 kr/termin och elev mellan 4-25 år och är maximerat till 100 elever per termin.
Underlaget för bidraget ska redovisas senast den 20 maj för vårterminen och 1 december för höstterminen.

Ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bidraget är ett stöd till en nybildad förening vid uppstarten och är på 2 000 kr vilket utbetalas med 1 000 kr vid föreningsstarten och 1 000 kr efter 1 års verksamhet i samband med att föreningen erhåller aktivitetsbidrag.
Registreringen av föreningen hos Kultur - Fritid gäller som ansökan. Följande handlingar ska lämnas in; protokoll från föreningsbildningen , antagna stadgar och målsättningen för föreningen.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 3 maj 2024 10:47