Lotteri

Bild

Lotterier är en viktig inkomstkälla för föreningslivet. I Sverige regleras lotteriverksamheten i lotterilagen och lotteriförordningen. I de anges vilka som kan få tillstånd att anordna lotteri.

För att föreningar ska få sälja lotter krävs det tillstånd. För Markaryds kommuns föreningsliv är det kommunstyrelsen som ansvarar för sådana beviljanden.

Allmän information om lotteritillstånd

Markaryds kommun kan ge tillstånd till ideella föreningar som:

• har till huvudsakligt syfte att främja allmännyttigt ändamål inom landet
• i sin verksamhet huvudsakligen tillgodoser sådant ändamål
• inte vägrar någon inträde som medlem såvida det inte med hänsyn till arten eller omfattningen av föreningens verksamhet eller syfte eller av annan orsak finns särskilda skäl för detta
• för sin verksamhet behöver lotteriinkomster

Hur ansöker vi om registrering eller lotteritillstånd?

Ansökan om registrering eller ansökan om lotteritillstånd ska ske på särskilda blanketter som finns nederst på sidan. Tillståndet är fr om 2019-01-01 giltigt i 5 år.

Till ansökan enligt 17 § lotterilagen ska bifogas

• Föreningens stadgar
• Verksamhetsberättelse och räkenskaper. Vid första ansökan för de två senast föregående kalenderåren, härefter för det senast föregående kalenderåret.
• Utdrag från senaste årsmöte med uppgifter om val av ordförande, vice ordförande och kassör.
• Föreningens beslut att anordna lotterier enligt 17 § lotterilagen inom Markaryds kommun samt uppgift om vem föreningen valt till lotteriföreståndare.

Ansökan skickas till:
Markaryds kommun
Kommunstyrelsen
Box 74
285 22 Markaryd

För mer information se i Lotteribestämmelser nedan

Skriv ut
Senast uppdaterad: 8 december 2020 14:49

Kontakt

Krister Edvardsson

Vaktmästare

krister.edvardsson@markaryd.se
043372053