Lotterierer

Bild

Lotterier är en viktig inkomstkälla för föreningslivet och lotteriverksamheten regleras i Spellagen. Spelinspektionen ger licens till alla lotterier men kommunen kan ge tillstånd till så kallade registreringslotterier.

Sedan den 1 januari 2019 är Spelinspektionen den statliga myndighet som har det övergripande ansvaret för spel- och lotteriverksamheten i Sverige. Lotterier som anordnas för allmänheten regleras i Spellagen (SFS 2018:1138). På Spelinspektionens hemsida finns information om de lagar, förordningar och allmänna råd som reglerar verksamheten. Enligt spellagen krävs det tillstånd för att anordna lotterier.

Kommuner kan bara godkänna registreringslotterier. All annan tillståndsgivning för lotterier görs hos Spelinspektionen.

För att en förening, eller ett registrerat trossamfund, ska kunna ansöka om registrering av lotteri krävs det att föreningen på ett styrelsemöte fattar beslut om att ansöka om registrering för lotteriverksamhet. I samma beslut ska även lotteriföreståndare väljas. Ansökan om registrering görs hos kommunstyrelsen i Markaryds kommun. Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast två månader före planerad start av lotteri. Adresser och blanketter hittar du längst ner på denna sida.

Registrering kan ges till ideella föreningar eller registrerade trossamfund som i huvudsak ägnar sig åt allmännyttig verksamhet.

Föreningen ska vara öppen för alla och ha behov av inkomster från lotterier.

 • Lotteriet får bara tillhandahållas inom den eller de kommuner där den juridiska personen är verksam.
 • Lotteriet får inte tillhandahålls från en fast försäljningsplats genom ett serviceföretag.
 • Vinstandelen ska anges på lottsedlarna, lottlistorna eller på den plats där lotteriet tillhandahålls.
 • Det ska finnas en utsedd kontaktperson för lotteriet.
 • Lotteriet får inte tillhandahållas online.

Kommuner kan bara godkänna registreringslotterier

 • I ett registreringslotteri, spellagen 6 kap. 9 § (2018:1138) får värdet av en kontant vinst högst uppgå till ett prisbasbelopp. Värdet på en varuvinst får vara högre.
 • Värdet av vinsterna i ett registreringslotteri ska motsvara minst 35 procent och högst 50 procent av insatsernas värde (lottpris x antalet lotter) i lotteriet.
 • Den totala omsättningen (lottpris x antalet lotter) i föreningens samtliga lotterier som anordnas inom registreringen får inte överstiga 33 och 1/3 av prisbasbelopp.
 • En registrering gäller högst fem år.

Kommunen ska utse en kontrollant för varje registreringslotteri (18 kap. 10 §).

En ideell förening eller ett trossamfund kan anordna lotterier utan registrering, då gäller:

 • Lottpris får högst vara 1/4 000 av prisbasbelopp (år 2021 = 47 600/4 000 = 12 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/6 av prisbasbelopp
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och
 • i samband med en tillställning/sammankomst som föreningen själv anordnar eller deltar i eller till exempel föreningsaktivitet, teaterföreställning eller i samband med ett bingospel som föreningen anordnar.

Är anordnaren inte en ideell förening eller registrerat trossamfund (kan vara privatperson eller företag) gäller följande för att anordna lotteri utan registrering:

 • Lottpris högst 1/4 000 av prisbasbelopp (år 2021 = 47 600/4 000 = 12 kronor)
 • Vinster får bara vara varor
 • Värdet av den högsta vinsten får högst vara 1/60 av prisbasbelopp
 • Vinsterna delas ut i omedelbar anslutning till deltagandet i lotteriet (förhandsdraget)
 • Lotteriet får endast bedrivas inom en viss kommun och i samband med en offentlig nöjestillställning, en offentlig tillställning till förmån för ett allmännyttigt ändamål, eller en allmän sammankomst för framförande av ett konstnärligt verk till förmån för ett allmännyttigt ändamål. Tillställningen/sammankomsten bör vara i storlek med att det finns ett tillstånd från den lokala polismyndigheten att anordna tillställningen eller liknande enligt ordningslagen.

Registrering eller licens krävs inte för lotterier där deltagande inte kräver betalning av en insats (exempelvis ”gilla och dela” i sociala medier) eller om det sker under privata former med låga belopp Läs mer om vad som gäller i 3 kap. spellagen (2018:1138).

TextI lotterier där högsta vinstvärdet understiger ett prisbasbelopp finns inga krav på lotternas utförande. I lotterier med högre vinstvärde (exempelvis om en varuvinst är värd mer än ett prisbasbelopp) finns krav på lottens utformning, se LIFS 2018:4 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast två månader före planerad start av lotteri.
Ansökan om registrering av lotteri sänds till: Kommunstyrelsen, Markaryds kommun, Box 74, 285 21 Markaryd.

Ansöknings- och redovisningsblanketter kan du hämta här:
Ansökningsblankett , 173 kB, öppnas i nytt fönster.
Redovisningsblankett , 98 kB, öppnas i nytt fönster.

Skriv ut
Senast uppdaterad: 10 oktober 2023 14:07