Idrottsskola

Idrottsskolan

Idrottsskolan är ett samarbete mellan olika föreningar och Markaryds kommun där barnen får testa många olika aktiviteter. Idrottsskolan riktar sig till alla barn som går i årskurs 1.

Idrottsskolan startar på vårterminen i årskurs 1 och avslutas höstterminen i årskurs 2. Barnen får under året prova på olika idrotter/aktiviteter som föreningar i kommunen bedriver.
Det finns en idrottsskola i norra delen, Strömsnäsbruk/Traryd, och en i södra, Markaryd/Timsfors.
Avgiften är 100 kronor. Anmälningsblanketten får barnen i skolan.

Gruppindelningen när det gäller ridning och tennis meddelas via brev.

Mål för idrottsskolan

  • att ge alla barn i 7-års åldern möjlighet till allsidig föreningsaktivitet med lekfulla inslag som utgår från barnens förutsättningar och behov
  • att ge en bred introduktion i aktiviteter och föreningsliv för att skapa fler valmöjligheter, fler möjligheter till ett bestående intresse
  • att öka kunskapen blan föräldrar och ledare om barns och ungdomars utveckling
  • att öka barnens, föräldrarnas och ledarnas delaktighet och engagemang, och skapa en grund för fortsatt föreningsengagemang
  • att öka samarbete/minska konkurrensen mellan föreningar på en ort eller i ett gemensamt rekryteringssyfte   
Skriv ut
Senast uppdaterad: 29 februari 2024 13:50